با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفی

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

شهریه دوره ها

جدول دوره های آموزش تعمیرات ماشین های اداری 

 

نام دوره مدت دوره پیش نیاز شهریه (تومان) تاریخ برگزاری کلاس ها ثبت نام

دوره کامل آموزش تعمیرات ماشینهای اداری

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی 

یک ماه ندارد 

 2،000،000

1،900،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات پرینتر

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

یک هفته

ندارد

 1,000،000

900،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات فتوکپی

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

دو هفته ندارد

1,000,000

900,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399  
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات فکس

یک هفته  ندارد

 700,000

600,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی
آموزش شارژ کارتریچ 3 روز ندارد

450،000

350،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات ریسوگراف

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

سه هفته ندارد    760،000 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی
آموزش تعمیرات اسکنر یک هفته ندارد 

700،000

600,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات پلاتر

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

25 روز ندارد 1،900،000 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات برد دستگاه های کپی و پرینتر ...

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

  دو هفته ندارد

   1،900،000

1,800,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

 آموزش از راه دور ماشینهای اداری

dvd   پکیج  مخصوص تعمیرکار      350،000 ارسال با پست حداکثر سه روز کاری ثبت نام کنید!

  آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیر فتوکپی در شیراز و اصفهان و تبریز و اردبیل و کرمانشاه و سنندج  

جدول دوره های آموزشی تعمیرات سخت افزار

 

 نام دوره  مدت دوره  پیش نیاز  شهریه (تومان) تاریخ برگزاری کلاس ها  ثبت نام
آموزش الکترونیک پایه مقدماتی یک هفته ندارد

450،000

350,000

روز آغازین هفته (شنبه ها)
ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

   دوره کامل آموزش تعمیرات موبایل

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

یک ماه الکترونیک پایه رایگان

2،300،000

2،200،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

  آموزش تخصصی موبایل (سخت افزار)

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی 

سه هفته الکترونیک پایه رایگان

1,300،000

1,200,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی
آموزش تخصصی موبایل (نرم افزار) یک هفته ندارد

700,000

600,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات مانیتور

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی 

دو هفته الکترونیک پایه رایگان

1,300,000

1,200,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

   آموزش تعمیرات لپ تاپ و نوت بوک

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

سه هفته الکترونیک پایه رایگان

1،900،000

1،800،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

   آموزش قلقهای حرفه ای مخصوص تعمیر کار لپ تاپ

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی 

4 روز ندارد 250،000 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات هارد

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

10 روز الکترونیک پایه رایگان

1,300,000

1,200,000 

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

   کار با کارت PC3000

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی 

دو هفته الکترونیک پایه رایگان 3،500،000
روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات مادربرد و کارت گرافیک

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

دو هفته الکترونیک پایه رایگان

1,300,000

1,200,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش  تعمیرات دوربین عکاسی دیجیتال

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی 

سه هفته الکترونیک پایه رایگان

1،900،000

1,800,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات تبلت 

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

سه هفته الکترونیک پایه رایگان

1،900،000

1,800،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

  تعمیر برد های خاص الکترونیکی

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی 

یک ماه الکترونیک پایه رایگان

2،700،000

2،600،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات به روش مهندسی معکوس

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

یک ماه الکترونیک پایه رایگان

2،700،000

2،600،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

  آموزش تعمیرات پاور و منبع تغذیه

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی 

10 روز الکترونیک پایه رایگان

750,000

650,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات UPS خانگی

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

دو هفته الکترونیک پایه رایگان

750,000

650,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

موزش تعمیرات  UPS صنعتی

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی 

یک ماه الکترونیک پایه رایگان

3،100،000

3،000،000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات ضبط و باند و آمپلی فایر

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

دو هفته الکترونیک پایه رایگان

1،900،000

1،800،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات دوربین مداربسته و DVR

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی 

  دو هفته الکترونیک پایه رایگان

1،900،000

1،800،000 

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات ECU ماشین های ایرانی 

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

یک ماه الکترونیک پایه رایگان

1،900،000

1,800,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

 آموزش تعمیرات ECU ماشین های خارجی

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی 

دو هفته الکترونیک پایه رایگان    1،700،000     روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات ضبط و ال سی دی ماشین

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

دو هفته الکترونیک پایه رایگان

 1،900،000

1,800,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

 آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیر نوتبوک و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات لبتاپ و آموزش تعمیرات لپتاب و اموزش فنی کارو آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات تخصصی لپ تاپ و آموزش تعمیرات لچ تاچ و آموزش تعمیرات لبتاب و آموزش تعمیر سخت افزار و مادربرد لپ تاپ

جدول دوره های آموزشی نصب و راه اندازی 

نام دوره مدت دوره پیش نیاز شهریه (تومان) تاریخ برگزاری کلاس ها ثبت نام

آموزش نصب سیستم اعلام حریق

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

یک هفته ندارد 600،000  روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش نصب تلفن سانترال

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی 

یک هفته ندارد 600،000  روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش نصب و تعمیرات پکیج

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

یک هفته ندارد

1,000،000

900,000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش نصب ضبط و باند ماشین

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

یک هفته ندارد

1,000،000

900,000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش نصب دزدگیر خودرو

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

یک هفته ندارد

1,000،000

900,000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

 آموزش ضبط و باند و آمپلی فایر و خازن

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

دو هفته

الکترونیک پایه

رایگان

1،900،000

1,800,000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش نصب دزدگیر منازل و اماکن

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

یک هفته ندارد 600،000  روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش نصب دوربین مدار بسته

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

یک هفته ندارد

1,300,000

1,200,000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش نصب و راه اندازی کولر گازی

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

یک هفته ندارد

1,300,000

1,200,000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تخصصی پرینتر و آموزش تعمیرات فکس حرفه ای و آموزش تعمیرات مادربرد وآموزش تعمیرات کولر گازی و تعمیر ماشین های اداری  

جدول آموزشی تعمیرات لوازم خانگی

نام دوره مدت دوره پیش نیاز شهریه (تومان) تاریخ برگزاری کلاس ها ثبت نام

آموزش تعمیرات تلویزیون

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی 

دو هفته

 الکترونیک پایه 

رایگان

1,300,000

1,200,000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
 طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات گیرنده دیجیتال

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

10 روز

الکترونیک پایه

رایگان

1,300,000

1,200,000 

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات لباسشوئی

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

12 روز

الکترونیک پایه 

رایگان

1,300,000

1,200,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

 آموزش تعمیرات یخچال

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی 

دو هفته

الکترونیک پایه

رایگان

1,300,000

1,200,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
روز آغازین هفته (شنبه ها)

آموزش تعمیرات ماکروویو

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

یک هفته

الکترونیک پایه 

رایگان

1,000,000

900,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات جارو برقی

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

یک هفته

ندارد

700،000

600,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات کولر گازی

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

یک ماه

الکترونیک پایه 

رایگان

1،900،000

1،800،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات ماشین ظرفشوئی

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی

یک هفته

الکترونیک پایه

رایگان

1,300,000

1,200,000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

فنی و حرفه ای و مرکز فنی و حرفه ای و آموزش کارآفرینی شهرداری و مراکز آموزش فنی حرفه ای و لیست کارگاه های فنی و حرفه ای و فنی و حرفه ای مراکز کارآفرینی شهرداری و مرکز کارآفرینی شهرداری تهران 

جدول آموزشی برنامه نویسی

نام دوره مدت دوره پیش نیاز شهریه (تومان) تاریخ برگزاری کلاس ها ثبت نام

آموزش طراحی سایت  با جوملا

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی 

دو هفته ندارد

تماس بگیرید

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

سئو و بهینه سازی سایت جوملا

مدرک بین المللی فنی و حرفه ای یا داخلی 

دو هفته طراحی سایت جوملا  تماس بگیرید  روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال 1399
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

لیست مراکز معتبر کارآفرینی شهرداری و آموزش تعمیرات در شهرداری و آموزش تعمیر در مراکز شهرداری تهران و منطقه یک و دو و سه و چهار و چنج و شش و هفت و هشت و نه و ده و کارافرینی شهرداری تهران  و یازده و دوازده و سیزده و چهارده و پانزده و شانزده و هفده و هجده و نوزده و بیست و بیست و یک و بیست و دو و بیست و سه شهرداری و مناطق تهران در شهرداری ها و مراکز کار 

جدول آموزشی مجتمع آموزشی فنی کار  به صورت هفتگی به روز میشود .

شرایط برگزاری دوره های آموزش تعمیرات در انستیتو انفورماتیک فنی کار :

تعیین سطح و قرارداد آموزشی در جلسه اول توسط مشاورین صورت میگیرد.  آموزشگاه فنی کار و آموزشکده فنی کار و آموزشگاه ملی پایتخت آموزشگاه پیشتاز الکترونیک
هر داوطلب بعد از گذراندن دوره گارانتی آموزشگاه می باشد.
جلسات رفع اشکال و اضافی در پایان دوره به صورت رایگان می باشد. Hl,ca juldvhj l,fhdg , Hl,ca juldv l,fhdg , آموزش تعمیرات موبایل سخت افزار
گذراندن دوره الکترونیک جهت اکثر دوره های آموزش تعمیرات الزامی است.  آموزش تعمیرات موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر موبایل نرم افزار
کلاسها کارگاهی بوده و به صورت یک و یا دو و یا سه نفره برگزار می شود.
برای عزیزان شهرستانی خوابگاه و پانسیون با امکانات موجود می باشد.
هزینه ماهانه خوابگاه 500,000 تومان با معرفی نامه شرکت فنی کار مقدور می باشد.
هر دوره کارگاه مجزا دارد و آموزشگاه مجهز به 5 کارگاه عملی و کلاس تئوری می باشد.
عزیزان میتوانند جهت رزرو کلاس ها مبلغ 100,000 تومان به شماره حساب شرکت واریز نمایند.
تاریخ شروع هر دوره داخل صفحات دوره نوشته شده است.
تا سه روز قبل از شروع هر کلاس میتوانید ثبت نام کنید.مرکز آموزش تعمیرات فنی کار آموزش تعمیرات ماشینهای اداری  و  آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین اداری و اموزش تعمیرات ماشین اداری و  آموزش تعمیر ماشینهای اداری و  آموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و  تعمیرات ماشینهای اداری و تعمیرات ماشین های اداری و  تعمیر ماشینهای اداری و تعمیر ماشین های اداری و  مرکز مجاز آموزش تعمیرات ماشینهای اداری  و  اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشین اداری و اموزش تعمیر ماشین اداری و  آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش سرویسکار ماشین های اداری و اموزش سرویس ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین اداری و اموزش سرویس ماشین اداری و آموزش سرویس ماشین های اداری و اموزش سرویس ماشین های اداری و آموزش خدمات اداری و آموزش تعمیرات لوازم اداری و آموزش تعمیر لوازم اداری و اموزش تعمیر لوازم اداری و  آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و  آموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و  آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیرات ماشین های اداری و  آموزش تعمیرات ماشین اداری و اموزش تعمیرات ماشین اداری و  آموزش  ماشینهای اداری و اموزش ماشینهای اداری و  آموزش کامل تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزش کامل تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و  آموزش کامل تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزش کامل تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش فنی کار و آموزش فنی و امید رحمانی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آشنایی بیشتر با بازار کار