logo1398

با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفی

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

اموزش نصب سیستم های اطفاء حریق

آموزش نصب سیستم های اطفاء حریق

                                                                                               آموزش سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک

اولین دوره آموزشی سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک در ایران با توجه به رشد روزافزون علوم و فناوری و نیاز صنایع و آپارتمان های بلند به سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک بر آن شدیم تا با استفاده از دانش فنی دو کمپانی تله تک و کمتز این دوره را در ایران برگزار نماییم . گروه هدف سازمان نظام مهندسی و متخصصین مرتبط با صنایع مکانیک ، الکترونیک و ایمنی و آتش نشانی می باشد.

دوره سيستم هاي اعلام و اطفاي اتوماتيک حريق براساس استانداردهاي NFPA 10 & NFPA 72

سیلابس آموزشی سیستم های اعلام حریق اتوماتیک  آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزشگاه آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزشگاه تعمیرات سیستم اطفاء حریق و اموزش نصب سیستم اطفاء حریق در تهران و ایران

تعریف سیستم های اعلام حریق

استانداردهای حاکم بر سیستم های اعلام حریق

رتبه بندی سیستم های اعلام حریق

معرفی انواع سیستم های اعلام حریق  آدرس پذیر – متعارف

اجزاء سیستم های اعلام حریق  -کنترل پنل

کنترل پنل های آدرس پذیر

کنترل پنل های متعارف

آشکار سازها

آشکارساز دودی اپتیکال

آموزش نصب سیستم اعلان حریقآموزش نصب سیستم اطفاء حریق              آموزش نصب سیستم اعلام حریق

آشکارساز دودی خطی (بیم دتکتور)

آشکارساز حرارتی (ثابت و نرخ افزایش حرارتی)

آشکارساز ترکیبی  آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزشگاه آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزشگاه تعمیرات سیستم اطفاء حریق و اموزش نصب سیستم اطفاء حریق در تهران و ایران

آشکارساز نشت گاز(CO و CNG)

سایر آشکارسازها

شستی ها

تجهیزات هشدار دهنده (آژیرها و فلاشرها)

تجهیزات کمکی و واسطه

تلفن کننده اتوماتیک

باتری ها

رله های کمکی ورودی و خروجی (مدارفرمان آسانسور، سیستمهای اطفا حریق ...)

نحوه طراحی و نصب وسیم کشی سیستم های اعلام حریق

سیستم اعلام حریق متعارف  آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزشگاه آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزشگاه تعمیرات سیستم اطفاء حریق و اموزش نصب سیستم اطفاء حریق در تهران و ایران

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

آموزشگاه نصب سیستم اعلان حریقآموزشگاه نصب سیستم اطفاء حریق              آموزشگاه نصب سیستم اعلام حریق

سیلابس آموزشی سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک مبتنی بر گاز

تعریف سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مبتنی بر گاز و موارد استفاده

اجزاء یک سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مبتنی بر گاز و نحوه عملکرد آن

سیستم استانداردهای حاکم بر طراحی

سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک مبتنی بر گاز

معرفی انواع سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک مبتنی بر گاز و کاربرد و مقایسه آن ها

معرفی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مبتنی بر گاز هالون و جایگزین های آن

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مبتنی بر گاز CO2

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مبتنی بر گاز های خنثی (Inert Gas)

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مبتنی بر گازهای هالوکربنی

نحوه طراحی سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک مبتنی بر گاز

الزامات ایمنی و ضرورت آموزش در خصوص سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک مبتنی بر گاز

بازدیدهای دوره ای و تست های مربوطه سیلابس آموزشی سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک مبتنی بر آب

تعریف سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک مبتنی بر آب و موارد استفاده

اموزش نصب سیستم اعلان حریقاموزش نصب سیستم اطفاء حریق              اموزش نصب سیستم اعلام حریق

استانداردهای حاکم بر شبکه آب اتوماتیک

معرفی سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک مبتنی بر آب (شبکه اسپرینکلر)

سیستم تر

سیستم خشک  آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزشگاه آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزشگاه تعمیرات سیستم اطفاء حریق و اموزش نصب سیستم اطفاء حریق در تهران و ایران

سیستم سیلابی

سیستم دو مرحله ای  آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزشگاه آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزشگاه تعمیرات سیستم اطفاء حریق و اموزش نصب سیستم اطفاء حریق در تهران و ایران

انواع اسپرینکلرها

اجزاء سیستم اطفاء حریق

اطفاء حریق اتوماتیک مبتنی بر آب (شبکه اسپرینکلر)

مخازن ذخیره آب آتش نشانی و استاندارد های حاکم

تعریف بوستر پمپ های آتش نشانی و شرح عملکرد آن ها

انواع مدل های لوله کشی و قوانین حاکم

طراحی سیستم و قوانین موجود

توضیح سیستم و نحوه عملکرد آن موزش تعمیر سیستم اطفاء حریق,آموزش تعمیرات تخصصی سیستم های اطفاء حریق,آموزش تعمیر تخصصی سیستم های اتوماتیک اطفاء حریق,آموزش تعمیر تخصصی سیستم های اعلام و اطفاء حریق, آموزش تعمیر تخصصی تجهیزات آتش نشانی,آموزش تعمیر تخصصی سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک,آموزش تعمیر تخصصی سیستم های اعلام و اطفاء حریق هوشمند,آموزش تعمیر تخصصی سیستم اطفاء حریق آبی

نحوه ارتباط با سیستم اعلام حریق آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزشگاه آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزشگاه تعمیرات سیستم اطفاء حریق و اموزش نصب سیستم اطفاء حریق در تهران و ایران

نرم افزارهای طراحی و محاسبات هیدرولیکی  آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزشگاه آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزشگاه تعمیرات سیستم اطفاء حریق و اموزش نصب سیستم اطفاء حریق در تهران و ایران

بازدیدهای دوره ای و تست های مربوطه  آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزشگاه آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزشگاه تعمیرات سیستم اطفاء حریق و اموزش نصب سیستم اطفاء حریق در تهران و ایران

نام دوره مدت زمان دوره شهریه دوره (تومان) زمان برگزاری دوره های آموزشی انستیتو

آموزش نصب سیستم های اعلان حریق

مدرک سازمان فنی و حرفه ای یا ایز ایران

یک هفته

1,000،000

900,000

شنبه هر هفته
پنجشنبه و جمعه ویژه کارمندان
اطلاعات بیشتر 88930441-021

call

 

 

 

 

 پرداخت آنلاین (فقط عابر بانک ملی) :   آموزش تعمیر سیستم اطفاء حریق و Fire training system و آموزش تعمیرات سیستم اطفاء حریق و Fire fighting system و آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزش تعمیرات تخصصی سیستم های اطفاء حریق و آموزش تعمیر تخصصی سیستم های اعلام و اطفاء حریق و آموزش تعمیر تخصصی تجهیزات آتش نشانی و آموزش تعمیر تخصصی سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک و آموزش تعمیر تخصصی سیستم های اعلام و اطفاء حریق هوشمند

جهت استفاده از خدمات انتقال آنلاین کارت به کارت ، شما می بایستی دارای کارت با رمز دوم و عدد CVV2 بوده و حتما از کارت عابر بانک ملی استفاده نمایید.در این صورت وارد صفحه زیر شوید و با درج مشخصات و واریز مبلغ 1/000/000 ریال به شماره کارت 6378-8045-9972-6037 و یا 5403-4219-9972-6037 به نام آقای امید رحمانی جهت انتقال وجه اقدام نمایید.موزشگاه آموزش نصب سیستم اطفاء حریق و آموزشگاه تعمیرات سیستم اطفاء حریق و اموزش نصب سیستم اطفاء حریق در تهران و ایران

سپس شماره پیگیری تراکنش را به شماره تلفن همراه مشاور آموزشی خود ارسال نمایید و منتظر تماس کارشناس و مشاور آموزشی خود باشید.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فرم ثبت نام

پس از تکمیل فرم پیش ثبت نام منتظر تماس مشاور آموزشی خودتان باشید . در صورت تمایل با شماره ویژه : 02188930441 تماس بگیرید

اطلاعات فردی

شماره تلفن شما راه ارتباطی ما با شماست در زمان ثبت نام دقت کنید به اشتباه عددی را وارد ننمایید .

انتخاب دوره آموزشی

آشنایی بیشتر با بازار کار