با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفی

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

عنوان نویسنده کلیک ها
بازار کار تعمیرات ecu | بازار کار تعمیرات ایسیو نوشته شده توسط admintest کلیک ها: 2030
برای اولین بار در کشور (آموزش در مرکز پنج فنی و حرفه ای تهران) نوشته شده توسط admintest کلیک ها: 693
ثبت نام هفدهمین مسابقات ملی مهارت آغاز شد نوشته شده توسط انستیتو انفورماتیک فنی کار کلیک ها: 1690
تخفیف دوره های نصب و تعمیر کولر گازی تا پنجم شهریور تمدید شد نوشته شده توسط انستیتو انفورماتیک فنی کار کلیک ها: 2180
نکات مهم نوشته شده توسط انستیتو انفورماتیک فنی کار کلیک ها: 2130
دوره های ویژه ماه دی با تخفیف ده درصد نوشته شده توسط انستیتو انفورماتیک فنی کار کلیک ها: 2433
انستیتو انفورماتیک فنی کار | هیچ شعبه ای ندارد نوشته شده توسط انستیتو انفورماتیک فنی کار کلیک ها: 2895

آشنایی بیشتر با بازار کار