با اعطاء مدرک بین المللی انستیتو ایزایران | با اعطاء مدرک فنی و حرفه ایایزایران لپ تاپ

مرکز آموزش تخصصی و فوق تخصصی نصب و تعمیرات ماشین های اداری و سخت افزار کامپیوتر

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

لنت ترمز یکی از قطعات مصرفی در خودرو با درجه ایمنی Grade A یا فوق ایمنی است که این درجه ایمنی نشان از اهمیت فوق* العاده این قطعه به ظاهر ساده دارد. در ترمز*گیری* های شدید و در مواقع حساس که بحث ایمنی جان سرنشینان خودرو و خسارات مالی سنگین مطرح است، اهمیت لنت ترمز بیشتر مشخص می*شود. اما یکی از مواردی که رانندگان خودرو گاه *و*بیگاه با آن سروکار دارند، صدای ناشی از لنت براثر ترمز کردن است. این صدا گاه در مواقع خاصِ حرکتی و گاه به دلیل استفاده از نوعی ماده به*خصوص در لنت و یا اجزای سیستم ترمزی، تولید و باعث مراجعه مکرر دارندگان خودرو به نمایندگی شرکت*های خودروساز یا سایر تعمیرگاه*ها می*شود زیرا سبب ایجاد احساس عدم اعتماد راننده به سیستم ترمز می*گردد و این تصور را به*وجود می*آورد که عملکرد آن اشکال دارد. این مسئله مختص یک یا چند کشور نیست بلکه موضوع روز بسیاری از شرکت*های مهم خودروساز و قطعه *ساز در دنیاست و باعث تحمیل هزینه* های گزافی به آنها شده است. هم اکنون تحقیق در این زمینه باعث تعریف پروژه* هایی در سطوح بالای تحقیقاتی در دانشگاه*های معتبر با استفاده از دستگاه*های بسیار پیشرفته شده، اما نکته حائز اهمیت آن است که هر صدای ترمزی لزوماً به مفهوم وجود عیب نیست. در ادامه به تعریف انواع صداهای ترمز و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حذف آنها می*پردازیم.

انواع صدای ترمز
صدای لنت ترمز با توجه به شدت و بلندی آن، در مقالات و اطلاعات مربوط به سرویس*های تعمیر و نگهداری خودروها با اسامی و کلید*واژه* های متفاوتی مورد *توجه قرار گرفته است، ازجمله : GrindGrunt, Moan, Groan, Squeak, Squeal و Wire Brush ولی به*طور کلی صدای ارتعاش آرام را ناله (Groan) و صدای ارتعاش سریع را جیغ (Squeal) می*نامند.

فاکتورهای طراحی لنت ترمز
در طراحی لنت موارد زیر باید در نظر گرفته شود:
شیار میانی لنت ترمز به عنوان نشانگر حد مجاز استفاده از لنت ترمز همچنین محلی برای خروج گاز و گرد و غبار ناشی از مصرف لنت است.
1. در شرایط متفاوت جوی می*بایست کارایی یکسانی داشته باشد. این کارایی مطلوب باید در محدوده متفاوت دمایی هنگام رانندگی نیز حفظ شود.
2. پدال*گیری خوب در تمام مواقع.
3. طول عمر بالا (به لحاظ صرفه اقتصادی).
4. قابلیت عملکرد در شرایط متفاوت، بدون ایجاد صدا.
5. لنت باید به نحو مطلوبی توانایی توقف خودرو را داشته باشد.
6. محدودیت*های ابعادی برای مونتاژ.
7. عدم استفاده از مواد آزبستی.
8. خروجی غبار کمتر (به*منظور تمیز باقی ماندن چرخ).

میزان خروجی غبار لنت و تفاوت سطوح داخلی دو چرخ
گاه استفاده از یک ماده نرمتر برای لنت به*منظور جلوگیری از ایجاد صدا پیشنهاد می*شود که این موضوع به کاهش عمر لنت می*انجامد.

مواد مورد استفاده در لنت ترمز
در این قسمت با بخش*های اصلی ساختمان لنت ترمز آشنا می*شوید زیرا شاید در برخی موارد تغییر ساختار مواد مصرفی در لنت، یکی از راه*های حذف صدا باشد. موادی که در ترکیب لنت مورد استفاده قرار می*گیرند، عبارتند از: مواد اصطکاک*زا مثل گرافیت، پودر فلز مانند سرب، روی، برنج و آلومینیم، مقیدکننده*ها، پُر*کننده ها و عوامل بهبود*دهنده که در ادامه به تشریح هر *یک می پردازیم.

1. پودر فلز به منظور افزایش مقاومت مواد در برابر دما و سایش به ترکیب اضافه می*شود.
2. مقیدکننده*ها (Binder): چسب*هایی هستند که مواد اصطکاکی را کنار هم نگه می*دارند. رزین Phenolic رایج**ترین نوع آن است.
3. Fillerها همانند تراشه*های لاستیکی هستند که در مقادیر کم برای کاهش صدای لنت به ترکیب افزوده می*شوند.
تاثیر نوع لنت ترمز بر ایجاد صدا

تنوع بسیار نوع لنت و ترکیبات موجود در آن، تاثیر قابل*توجهی بر صدای تولیدی لنت می*گذارد. در ذیل به بعضی از پارامترهای مربوط به آن اشاره می شود.

• لنت*های نیمه فلزی: معمولاً باعث ایجاد صدا می*شوند که این مسئله به*دلیل سختی بیشتر آنها نسبت به لنت*های غیر*آزبستی است. ترکیبات فلزی این نوع لنت*ها، هنگام ترمز*گیری و سایش فلز به فلز باعث ایجاد صدای جیغ می*شود.

• مقدار Fillerها و Binderها در ماده اصطکاکی لنت تفاوت چشمگیری در میزان صدای جیغ تولیدی از لنت*های جلو یا عقب ایجاد می*کند. در این حالت افزودن اجزایی نظیر گرافیت،کربن و ترکیبات بهبود*دهنده لاستیکی می*تواند باعث کاهش صدای لنت شود. اضافه کردن برنج می*تواند باعث رفع ارتعاشات و همچنین تمیز*کاری دیسک و یا کاسه چرخ شود.

• شکل هندسی لنت نیز می*تواند بر میزان صدای تولیدی موثر باشد. لنتی با گوشه*های پخ*خورده می*تواند روی دیسک ترمز، بدون ایجاد ارتعاش بلغزد. همچنین لنت*های چاک*دار باعث تغییر فرکانس لنت*های مرتعش می*شوند.

• بعضی لنت*ها پوششی ویژه دارند که به سطح دیسک منتقل می*شود. این پوشش*ها باعث ایجاد یک نوع فیلم روی دیسک می*شوند که ارتعاش و صدا را کاهش می*دهد.

• صدای جیغ ترمز عقب اغلب به*دلیل انباشته شدن گرد لنت و ... بین لنت*ها و کاسه چرخ تولید می*شود. برای حل این مشکل، گرد و غبار ناشی از لنت ترمز را از روی کفشک*ها و صفحه پشت*بند لنت و اجزای مربوطه پاک کنید.

اقدامات اولیه برای حذف صدای ترمز
علت اولیه صدای ترمز ارتعاش است. در ترمزهای دیسکی ارتعاشات می*تواند بین لنت و دیسک، لنت و کلیپر یا کلیپر و اتصالات نصب شده بر روی آن وجود داشته باشد. در ترمزهایی که از سیستم کاسه چرخ استفاده می*کنند، ارتعاشات می*تواند بین کفشک و کاسه چرخ یا کفشک و صفحه پشت*بند آن ایجاد شود. همچنین ارتعاش در یک قسمت می*تواند باعث تحریک و ایجاد ارتعاش در قسمت دیگر شود؛ به*خصوص که قطعات پیوسته در حال سبکتر شدن هستند و به این ترتیب ارتعاش آسانتر صورت می*گیرد.

برای حذف صداهای اولیه، استفاده از صلبیت اجزای سیستم ترمزی در اولویت است که در طراحی سیستم های ترمزی، دمپینگ یا حذف*کننده ارتعاش اولیه توسط عوامل ذیل قابل اجراست:

• هنگام ترمز به دقت گوش کنیم و ببینیم صدایی از لنت شنیده می*شود یا نه و در صورت لزوم چک کنیم لنت*ها در جای خود محکم هستند؛ به طوری که با دست جابه*جا نمی*شوند.

• استفاده از عایق ها که Shim نیز نامیده می*شوند. در*حقیقت عایق*ها یک مجزا*کننده*اند که همانند بالشتک عمل می*کنند و برای جلوگیری از ارتعاشات مورد استفاده قرار می*گیرند. اگر لنت*ها در جای خود به*درستی نصب شده باشند ولی هنوز صدا تولید *کنند، یکی از ارزانترین و موثرترین راه*ها برای از بین بردن صدای مذکور این است که لنت*ها را از جای خود در*آوریم و پشت آنها Shim نصب کنیم زیرا Shimها ارتعاشات بین لنت و کلیپر را کاهش می*دهند.

• گیره*ها که با محکم کردن اتصالات و اجزا به یکدیگر باعث افزایش صلبیت سیستم ترمزی می*شوند باید امتحان گردند و مطمئن شویم به*درستی نصب شده*اند و در جای خود محکم هستند.

• همه گیره*ها، پین*ها و فنرها که به*واسطه دمای بالای ترمز حالت فنری خود را از *دست داده و شُل شده اند باید تعویض شوند.

• تمیز کردن و روغنکاری متعلقات کلیپر به حذف ارتعاشات کمک می*کند. ارتعاشات می*تواند به*دلیل خرابی یا لق بودن قطعات و اجزای مربوطه باشد.

• جایگزینی پین*ها و بوش*ها نیز می*تواند به عنوان یک راه*حل در نظر گرفته شود.

• اگر کلیپر بسیار کهنه شده است و لَق*لَق می*زند، شاید تعویض آن تنها راه حل ممکن باشد.

• یکی دیگر از علل صدای جیغ در ترمزهای عقب، تماس ضعیف بین کفشک و کاسه چرخ است که این مشکل با جایگزینی لنت*های ترمز عقب یا پرداخت مجدد سطح داخلی کاسه چرخ قابل*حل است.

• گرفتن لَقی اجزای سیستم ترمز عقب که باعث ایجاد ارتعاش بین صفحه پشت*بند و لنت ترمز عقب و در*نهایت عامل ایجاد صداست، یکی دیگر از راه*های حذف صدای ترمز عقب به *شمار می*رود.

ecu fannikar.com

copier fannikar.com

fax fannikar.com

fannikar camera

انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربین مداربسته در فنیکار و انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر حرفه ای ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری در شیراز و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری در اصفهان و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تبلت و موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون اسمارت و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات Ecu و اموزش تعمیر ایسیو و اموزش تعمیرات ایسیو ماشین و اموزش ایسیو خودرو و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی مدیا و اموزش تعمیر کولر گازی سامسونگ و اموزش تعمیرات کولر گازی ال جی و اموزش شارژ کارتریج لیزری و اموزش شارژ کارتریج اچ پی و اموزش مهندسی معکوس پیشرفته و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربینهای مداربسته در استیتو انفورماتیک فنی کار