با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفی

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

طریقه نصب کولر گازی اسپلیت (قسمت دوم)

3- هرگز ورودی یک دستگاه بیرونی روبروی خروجی دستگاه دیگر قرار نگیرد.
این کار باعث افت راندمان خروجی دستگاه می شود. در صورت نصب چند دستگاه کنارهم آنها را پهلو به پهلو یا پشت به پشت نصب نمایید. ورود هوای گرم خارج شده از یک دستگاه، راندمان دستگاه رویرو را به شدت کاهش می دهد.
4- به گردش صحیح هوا در دستگاه بیرونی دقت نمائید.
سرعت باد باید بیشتر از7 متر بر ثانیه باشد. درصورت کارنکردن فن دستگاه بیرونی، ممکن است صدمات جدی به سیستم وارد شود. توجه داشته باشید که یونیت بیرونی بایستی به گونه ای نصب شود که باد از رو به رو به آن وزیده نشود. درغیر اینصورت بازده دستگاه کاهش خواهد یافت.
5- به وضعیت نصب دستگاه بیرونی دقت نمائید.
این دستگاه را در مکانهایی که احتمال جمع شدن برف روی آن وجود دارد، نصب نکنید.
اگر در یک پارکینگ این دستگاه را نصب می کنید، توجه نمائید که اتومبیل جلوی آن پارک نشود و راه هوا را مسدود نکند.
نصب دستگاه درسایه باعث افزایش راندمان و کاهش مصرف برق می شود. ضمناً استفاده از سایه بان در صورتی که مزاحم گردش هوا نباشد توصیه می شود.
6- وقتی دستگاه داخلی را بصورت دیواری نصب می کنید، دقت نمائید راه لوله درین حتماً باز بوده و محل نصب کاملاً تراز باشد تا آب از دستگاه چکه نکند.
نکته: هرگز از لوله درین مشترک برای دو دستگاه استفاده نکنید.

 

پارس ساپورت

 

 


ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آشنایی بیشتر با بازار کار

ecu fannikar.com