معنای Reverse Engineering به فارسی مهندسی معکوس هست و همانطور که از معنای آن مشخص هست ، این علم طرف مقابل مهندسی نرم افزار می باشد. در واقع مهندسی نرم افزار و مهندسی معکوس دو روی یک سکه هستند.
Reverse Engineering علمی است که توسط آن می توان بدون داشتن سورس کد یک برنامه به نحوه انجام محاسبات آن برنامه پی برد.

پروژه دات کام