با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفی

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

شرايط مورد نياز جهت استفاده از از پکيج ديواري دودکش دار

1.قطر لوله دودکش ساختمان براي استفاده از پکيج ديواري بايد 15 سانتيمتر باشد.
2.هر وسيله گاز سوز بايد داراي شير گاز مستقل و يک دودکش مستقل باشد تا مکش دود به درستي انجام شود.
3.هرگز نمي توان پکيج ديواري را به دودکش هاي مشترک و شير گاز مشترک وصل نمود.
4.چنانچه قسمتي از لوله دودکش در فضاي آزاد قرار بگيرد، بايد آن قسمت را با عايق پشم شيشه عايق نمود، زيرا اگر بدنه دودکش در اثر تماس با هواي محيط سرد شود، دودي که از آن عبور کرده سرد شده و به سختي تخليه مي شود و موجب مي گردد کشش دودکش کم شود و باعث مي شود تا دود از دودکش تخليه نشود و سنسور دود عمل کند و پکيج ديواري خاموش شود. البته اين خاموش شدن به خاطر ايمني مصرف کننده مي باشد.
5.در تمام پکيج هاي ديواري فاصله از کلاهک تعديل دستگاه تا کلاهک تعديل پشت بام ( ارتفاع عمودي دودکش ساختمان ) بايد حداقل حدود 4 متر باشد.
6.طول لوله افقي دودکش نبايد از 20 سانتيمتر بيشتر باشد و لوله افقي دودکش بايد با شيب مناسب و مثبت به سمت بالا داشته باشد.
7.در صورتي که از پکيج ديواري دودکش دار استفاده شود، بايد انتهاي لوله دودکش در پشت بام بايد اچ شکل باشد.
8.هر گاه هر کدام از شرايط مورد نياز پکيج ديواري دودکش دار فراهم نباشد، نمي توان از دستگاه دودکش دار استفاده نمود و بايد از دستگاه فن دار استفاده شود.
9.دود کش ساختمان بايد مستقل و فقط مخصوص همان دستگاه باشد.
شرايط مورد نياز جهت استفاده از از پکيج ديواري فن دار
پکيج ديواري فن دار طوري طراحي شده است که نيازي به دودکش ساختمان ندارد و هواي مورد نياز سوختن در دستگاه از محيط آزاد ( بيرون از محل نصب دستگاه ) به داخل دستگاه مکيده مي شود.
به همين دليل پکيج ديواري فن دار مجهز به يک دودکش مخصوص دوجداره مي باشد که جداره داخلي آن قطرش 6 سانتيمتر مي باشد و دود دستگاه از طريق اين لوله به محيط بيرون تخليه مي گردد و جداره خارجي آن 10 سانتيمتر مي باشد.
لوله 6 سانتيمتر تخليه دود در آن قرار دارد و هواي تازه مورد نياز جهت سوختن در دستگاه از طريق اين لوله وارد محفظه احتراق دستگاه مي شود.


ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آشنایی بیشتر با بازار کار

ecu fannikar.com