با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفی

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

پارامترهاي مهم براي انتخاب پکيج ديواري

1.دودکش ساختمان
2.متراژ ساختمان
3.مقدار مورد نياز آب گرم مصرفي
4.تامين اکسيژن مورد نياز دستگاه
علاوه بر اينکه به ازاء هر کيلووات توان دستگاه يک متر مکعب فضا نياز است، فضاي اتاق محل نصب دستگاه نيز بايد به محيط هواي آزاد بيرون از اتاق محل نصب دستگاه بوسيله بک دريچه دائما باز ارتباط داشته باشد تا اکسيژن مورد نياز دستگاه از محيط بيرون از اتاق محل نصب دستگاه تامين گردد و هم در صورت نشتي احتمالي، گاز در محيط اتاق جمع نشود.
جهت در نظر گرفتن ميزان گرماي لازم جهت گرم کردن، يک متر مربع از ساختمان بايد بعضي از شرايط در نظر گرفته شود و مهمترين موضوع محاسبه دقيق محل نصب و شرايط آب و هوايي شهري است در آن زندگي مي کنيم.
1.معتدل و مرطوب ( شهر هاي شمالي )
2.گرم و خشک ( مشهد، تهران و شهرهاي کوهستاني )
3.گرم و مرطوب ( شهر هاي جنوبي )
ساختمان ها از لحاظ معماري و ساخت به 3 گروه تقسيم مي شوند
1.گروه اول: ساختمان هايي که در آنها از پنجره هاي دوجداره استفاده شده است و ديوارهاي خارجي نيز عايق شده است و در آنها پرت حرارت بسيار پايين است.
2.گروه دوم: ساختمان هايي که از لحاظ ساخت معمولي مي باشند و در آنها از پنجره معمولي فلزي استفاده شده و پرت حرارت در آنها معمولي مي باشد ( مانند آپارتمان هاي معمولي )
3.گروه سوم: ساختمان هايي که از لحاظ معماري و ساخت قديمي مي باشند و پرت حرارت در آنها بسيار بالا است و در آنها از در و پنجره هاي مناسبي استفاده نشده است.

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آشنایی بیشتر با بازار کار

ecu fannikar.com