با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفی

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

یکی از آی سی هایی که از انعطاف خوبی بر خوردار هستند وموارد کاربرد گوناگونی دارند آی سی های op-amp هستند . در این آی سی ها وقتی که ورودی به آن ها داده می شود خروجی با 180 درجه تفاوت فاز دریافت می گردد. این نوع از آی سی ها دارای مشخصات ایده الی می باشند که از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ضریب تقویت ولتاژ آن ها بی نهایت است.
- امپیدانس ورودی آن ها بی نهایت است.
- امپیدانس خروجی صفر است.
- مشخصه ی فرکانس آن برای تمام فرکانس ها ثابت است.
- سیگنال خروجی درصورت صفر بودن سیگنال ورودی نیز صفر خواهد بود.


ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آشنایی بیشتر با بازار کار

ecu fannikar.com