با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفی

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

دیود اتصال نقطه ای

در دیودهای معمولی ، در بایاس معکوس ، یک ظرفیت خازنی ایجاد می شود. دیودها در فرکانس های بالا به علت ظرفیت خازنی ایجاد شده در بایاس معکوس، جریانی از دیود عبور می کند. اینگونه میتوان گفت که در فرکانس های بالا ، مقاومت معکوس دیود کاهش و جریان افزایش می یابد. یکی از راه هایی که میتوان مقاومت معکوس دیود در فرکانس های بالارا افزایش دهیم این است که ظرفیت خازنی دیودهایی را که در فرکانس های بالا به کار می روند کم کنیم. برای کاهش دادن ظرفیت خازنی این دیودها، ساده ترین راه، کم کردن سطح اتصال نیمه هادی های N و P می باشد. بر همین اساس دیودهای اتصال نقطه ای برای کار در فرکانس های بالا و جریان های کم ساخته شدند.
برای ساختن دیود اتصال نقطه ای ، نیمه هادی نوع N را انتخاب کرده، یک سیم نازک مخصوص که خاصیت فنری داشته باشد به آن می چسبانند و سپس یک جریان ضربه ای قوی از آن عبور می دهند. در اثر این عمل اولاً نیمه هادی نوع N ذوب می شود و نوک سیم در داخل آن قرار می گیرد . ثانیاً در اطراف آن یک ناحیه کوچک P ایجاد می گردد. علت تبدیل شدن نیمه هادی نوع N به نوع P این است که در اثر عبور این جریان از نوک سیم، اتم های خارجی وارد نیمه هادی N گردیده و آن را تبدیل به نوع P می نمایند. از این دیودها بیشتر در مدارات آشکارساز و مخلوط کننده استفاده می شود .

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آشنایی بیشتر با بازار کار

ecu fannikar.com