با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفی

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

ترانزیستور چگونه کار می کند

 اعمال ولتاژ با پلاریته موافق مسبب عبور جریان از یک پیوند PN می شود وبا عدم تغییر پلاریته ولتاژ جریانی از مدار عبور نخواهد کرد.
از ترانزیستور می توان با عنوان تقویت جریان یاد کرد. و در اغلب موارد نیز میتوان از ترانزیستور به عنوان تقویت کننده ولتاژ استفاده کرد.
مقدار جریان ورودی باید حداقل باشد که یک ترانزیستور آن را تقویت کند. چنانچه این جریان کمتر از حداقل نامبرده باشد ترانزیستور در خروجی خود هیچ جریانی را نشان نمی دهد. اما به محض آنکه شما جریان ورودی یک ترانزیستور را به بیش از حداقل مذکور ببرید در خروجی جریان تقویت شده خواهید دید. از این خاصیت ترانزیستور معمولا" برای ساخت سوییچ های الکترونیکی استفاده می شود. میتوان ساختار دیود را متشکل ازدو دیود دانست.
ترانزستورهای اولیه از دو پیوند نیمه هادی تشکیل شده اند و بر حسب آنکه چگونه این پیوند ها به یکدیگر متصل شده باشند می توان آنها را به دو نوع اصلی PNP یا NPN تقسیم کرد. برای درک نحوه عملکرد یک ترانزیستور ابتدا باید بدانیم که یک پیوند (Junction) نیمه هادی چگونه کار می کند.
از اتصال دادن دو قطعه نیمه هادی P و N به یکدیگر درست شده است. نیمه هادی های نوع N دارای الکترونهای آزاد و نیمه هادی نوع P دارای تعداد زیادی حفره (Hole) آزاد می باشند. بطور ساده می توان منظور ازحفره آزاد را فضایی دانست که در آن کمبود الکترون وجود دارد.
اگر به نیمه هادی از خارج ولتاژی اعمال کنیم درمدار جریانی برقرار می شود و چنانچه جهت ولتاژ اعمال شده را تغییر دهیم جریانی ازمدار عبور نخواهد کرد .
این پیوند نیمه هادی عملکرد ساده یک دیود رامدل می کند. همانطور که می دانید یکی از کاربردهای دیود یکسوسازی جریان های متناوبمی باشد. از آنجایی که در محل اتصال نیمه هادی نوع N به P معمولآ یک خازن تشکیل می شود پاسخ فرکانسی یک پیوند PN کاملآ به کیفیت ساخت و اندازه خازن پیوند بستگی دارد. به همین دلیل اولین دیودهای ساخته شده توانایی کار در فرکانسهای رادیویی  مثلآ برای آشکار سازی  را نداشتند.
معمولآ برای کاهش این خازن ناخاسته، سطح پیوند را کاهش داده و آنرا به حد یک نقطه می رسانند.
اگر به یک پیوند PN ولتاژ با پلاریته موافق متصل کنیم جریان از این پیوند عبور کرده و اگر ولتاژ رامعکوس کنیم در مقابل عبور جریان از خود مقاومت نشان می دهد.

تکنوالکترونیک

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آشنایی بیشتر با بازار کار

ecu fannikar.com