با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفی

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

آموزش تعمیرات تلویزیون

مراحل عیب یابی یک تلویزیون رنگی بصورت زیر است. ابتدا از سیم برق شروع می کنیم.کلید را روشن و خاموش  نموده و فیوزهای ورودی برق به تلویزون را بررسی می کنیم.
اگر فیوز قطع شده بود  ؛ ptc و یکسوساز پل و خازن صافی از نظر نشتی مورد بررسی قرار می گیرد و خازن های نانویی موازی پل را باید بررسی نمود زیرا که گاهی باعث ایجاد جرقه میشود و نشتی پیدا می کنند.
چنان چه هیچکدام باعث قطعی فیوز نبود باید به مدار سوئیچینگ توجه کرد که IC سوئیچ یا عنصر سوئیچ کننده پالس ممکن است سوخته و یا خراب باشد وهمچنین قطعاتی مثل دیود یا خازن های مدار را نیز باید بررسی نمود زیرا ممکن است بار اضافی ازمدار کشیده باشند و فیوز را قطع کرده باشند.
برخی موارد این امکان وجود دارد که نشتی در خروجی منبع تغذیه نیز فیوز را قطع کند. بنابراین هیچ گاه بدون بررسی مدار لزوما نباید فیوز را تعویض کرد.
خازن ها حتما باید با خازن سنج تست شوند و این کار با دقت انجام شود تا اگر خازنی نیاز به تعویض دارد جا نماند.
برای عیب یابی تغذیه سوئیچ مد در صورت پریدن فیوز در ابتدا به سوختن فیوز باید توجه کرد که آیا فیور سیاه شده یا تنها قطع شده است.شدت جریان عبوری از فیوز میزان خرابی مدار را بیان می دارد.
ابتدا به PTC از نظر شکل ظاهری توجه می کنیم که آیا سوختگی روی آن دیده می شود؟
بعد از آن خازن صافی را تخلیه می کنیم و با اهم متر تست می نماییم.
سپس در صورت سالم بودن خازن احتمالا PTC خراب شده یا دیود پل و خازن های ضربه گیر آسیب دیده است.
برای رفع چنین مشکلی PTC را از مدار خارج می کنیم و آن را به شدت تکان می دهیم اگر صدایی غیر عادی به گوش رسید حتما خراب شده است.
شاید یکی از دیودهای پل نشتی پیدا کرده است و یا یکی از خازن های ضربه گیر نشتی پیدا کرده است. حال اگر خازن نشتی داشت:
دیود را تست می کنیم. سپس ترانزیستور و STR در خروجی رگولاتور بررسی می کنیم. حال می توان دلیل قطعی فیوز را دریافت.

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آشنایی بیشتر با بازار کار

ecu fannikar.com