copier fannikar.com

fax fannikar.com

fannikar camera

با اعطاء مدرک بین المللی انستیتو ایزایران | با اعطاء مدرک فنی و حرفه ایایزایران لپ تاپ

مرکز آموزش تخصصی و فوق تخصصی نصب و تعمیرات ماشین های اداری و سخت افزار کامپیوتر

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

( ادامه بخش اول )

‌بـــــاز شدن صفحـــــات اينترنتـــي بــــــــه صـــــــورت پشت سر هم
اين نوع از حملات نيز به وسيله كاربران غيرحرفه‌اي صورت مي‌پذيـــــرد. در اين روش مهاجمـــــان با برنامه‌هـــــاي كوچك به‌صورت تكـــــراري بعضي از صفحات اينترنتي را مرتبا و پشت سر هم فراخواني مي‌كنند. اين عمل نيز باعث اشغال بسيار زياد پهناي باند سرورها مي‌شود و كاربران ديگر را از ادامه كار باز مي‌دارد.
جهت رفع اين مشكل بايـــــد مديران شبكه بـــــه هر كاربر فقط امكان برقراري يك ارتباط را بدهند تا چنين مشكلاتي ايجاد نشود.
جلوگيري از سرويس دهي سرورهاي غيرمتمركز
اين نوع از حملات از جمله رايج‌ترين حملات اينترنتـــي است كه در آن هزاران يا ده‌ها هزار كامپيوتر آسيب خواهــــــد ديد. اغلب اين حملات بدين صورت است كه فايلي در كامپيوترهاي آسيب ديده مي‌نشيند و منتظر دستور فرد مهاجم مي‌ماند، وقتي كه شخص مهاجم دستور ازدحام بسته‌هاي كنترل پيام‌هـــــا را مي‌دهـــــد، بـــــه سرعت بسته‌هــاي ICMP ‌روي كامپيوترهـــــاي مختلف پخش‌شده و بـــــاعث از كارافتادن كامپيوترهاي راه دور مي‌شوند.
امروزه امكانات و برنامه‌هاي زيادي براي اين نوع حملات وجود دارد؛ به‌گونه‌اي كه ارتشي از فايل‌هاي جست‌وجوگر، سرويس‌ها و پورت‌هاي سرور را جست‌وجـــــو مي‌كنند تا نقاط ضعف آنها را پيدا كنند و به صورت گروهي حملاتي را بـــــه سرورهاي مختلف انجام دهنـــــد. حل ايـــــن مشكل به وسيله ايمـــــن سازي تك تك كامپيوترهـــــا ممكن نيست زيرا فيلتركردن و يا دنبال كـــــردن ترافيك حملات به علت شباهت آنها با ترافيك واقعي شبكه، بسيـــــار دشوار است. از آنجائيكه همواره تعداد بسيار زيادي از كامپيوترهـــــاي نـــــاامن روي اينتـــــرنت وجود دارد، ايــن كامپيوترها محل بسيار مناسبي براي ايجاد حملات جديد هستند.
از آنجائيكه حمله به سيستم‌هاي غيرمتمركز منجر به بروز مشكلات بسيار جدي مي‌شــود، لذا براي جلوگيري از آنها بايد اصول خاصي در نظر گرفته شود:
‌استفاده از راهكارهاي غيرمتمركز براي سيستم‌هاي غيرمتمركز.
اجتناب از راهكارهاي مضر براي كاربران قانوني.
‌ايمن سازي سيستم در مقابل تهديدات داخلي و خارجي
‌طراحـــي سيستم‌هاي عملي براي هماهنگي با مشكلات واقعي.
‌ارائه راه‌حل‌هـــــاي قابل اجـــــرا در محيط‌هـــــاي كوچك و تعميم آنها به كل سيستم‌ها.
را‌ه‌حل‌هايـــــي كه براي حملات غيرمتمركـــــز ارائه مي‌شود، اغلب بـــــه‌صورت محدودكردن سرويس‌هـــــا و يا قطع آنها هستند كه مشكلاتي جدي براي فعايت‌‌هاي قانوني ايجاد مي‌كنند.
‌اما در اصل بايد براي جلوگيري از اين حملات، گره‌هايي را كه دچار مشكل شده‌اند، شناسايي و آنها را ايزوله كرد و يا از شبكه بيرون انـــــداخت و ايـــــن عمليات بايـــــد به ترتيبي صورت پذيرد كه بهترين نتيجه حاصل شود.
DefCOM ‌يكـــــي از سيستم‌هـــــاي دفاعـــــي در بــرابر اين حملات است كه از چندين گره امنيتي غيرمتجانس تشكيل شده است. اين گـــــره‌ها ترافيك شبكه را بـــــررسي كرده و سپس نرخ منـــــاسب ترافيك در شبكه را بـراي جلوگيري از ترافيك تقلبي مشخص مي‌كنند. درصورت حمله، كامپيوتر قرباني پيام خطـــــر مي‌دهد و كامپيوتر امنيتي آن را به همه كامپيوترهاي امنيتـــــي ديگر مي‌فرستـــــد تا همـــه در حالت تدافعـــــي قرار گيرنـــــد. از اين به بعد كامپيوترهاي امنيتي پيام‌هاي بيـــــن خـــــود را بـا برچسب خاصي مي‌فرستند تا ارتباطي امن بين خودشان برقرار شود; بدين ترتيب ريشه حمله را پيدا مي‌كننـــــد. در اين ارتباط، داده‌هاي شبكه با 3 نوع برچسب متفاوت ارسال و دريافت مي‌شوند:
ترافيك بدون برچسب كه تركيبي از داده‌هاي خوب و بد است.
‌ترافيك كنترل شده كه با نرخ پايين مبادله مي‌شود.
ترافيك قانونـــــي كـه ترافيك مجاز شبكه است. بررسي روش‌هـــــاي مختلف حملات اينترنتـي و راهكارهاي مقابله با آنهـــــا نشان مي‌دهد كـــــه امكان برطرف كردن كامل آنها وجود ندارد و آنچه كـــــه مديران شبكه‌ها قادر به انجام آنها هستنـــــد، بررســـــي چگونگـــــي حملات اينترنتـــــي است تا تدابيري را جهت جلوگيري از تكرار آنها بينديشند.

انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربین مداربسته در فنیکار و انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر حرفه ای ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری در شیراز و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری در اصفهان و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تبلت و موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون اسمارت و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات Ecu و اموزش تعمیر ایسیو و اموزش تعمیرات ایسیو ماشین و اموزش ایسیو خودرو و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی مدیا و اموزش تعمیر کولر گازی سامسونگ و اموزش تعمیرات کولر گازی ال جی و اموزش شارژ کارتریج لیزری و اموزش شارژ کارتریج اچ پی و اموزش مهندسی معکوس پیشرفته و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربینهای مداربسته در استیتو انفورماتیک فنی کار