logo1398

با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفی

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

عملکرد موتورهای HCCI

موتورهای HCCI در حقیقت ترکیبی از فرآیند موتورهای دیزل و موتورهای بنزینی هستند تا بتوانند با مصرف سوخت کمتر، قدرت بیشتری تولید کرده و آلایندگی تولیدی موتور خودرو را نیز پایین بیاورند. به همین دلیل می‌توان HCCI را یک سیکل جداگانه از سیکل موتورهای بنزینی (سیکل اتو) و سیکل دیزل دانست.
این موتورها از این نظر به عنوان یک موتور ترکیبی خوانده می‌شوند که بخشی از فرایند کاری موتورهای دیزل و بخشی از فرایند کاری موتورهای بنزینی را با هم ترکیب کرده‌اند. برای درک بهتر این موضوع بهتر است ابتدا مروری سریع بر چرخه عملکرد موتورهای دیزل و بنزینی داشته باشیم.
در موتورهای دیزل، سیستم جرقه‌زنی وجود ندارد. در این موتورها در مرحله مکش، تنها هوا وارد سیلندر می‌شود و در مرحله تراکم همین هوا است که فشرده می‌شود. فشرده شدن هوا باعث افزایش دمای آن می‌شود و به این ترتیب وقتی پیستون به بالاترین نقطه (نقطه مرگ بالا) می‌رسد، دمای هوای داخل پیستون در بالاترین مقدار خود قرار دارد. در این مرحله سوخت دیزل از طریق یک انژکتور پر فشار به داخل سیلندر پاشیده می‌شود. این سوخت در مجاورت با هوای بسیار داغ مشتعل شده و منفجر می‌شود که این مسئله باعث افزایش حجم گاز و در نتیجه تولید نیرو بر روی پیستون می‌شود و پیستون به سمت پایین حرکت می‌کند.
در موتورهای بنزینی، فرآیند اندکی متفاوت است چرا که در اینجا به یک عامل جرقه که شمع خودرو است برای انفجار نیاز است. در موتورهای بنزینی مخلوط سوخت و هوا در مرحله مکش وارد سیلندر شده و در مرحله تراکم فشرده می‌شوند. در ادامه و در زمان رسیدن سیلندر به نقطه مرگ بالا، شمع جرقه زده و مخلوط را منفجر می‌کند و این انفجار نیروی لازم برای حرکت رو به پایین پیستون را فراهم می‌کند.
اکنون با دانستن فرآیند کاری موتورهای بنزینی و دیزلی، بهتر می‌توان فرآیند کاری موتورهای دارای سیکل HCCI را بررسی کرد. هر یک از دو سیکل بالا مشکلاتی دارند که سیکل HCCI به دنبال رفع آن است.
HCCI چگونه کار می‌کند؟
در سیکل HCCI در مرحله مکش، مخلوط سوخت و هوا وارد سیلندر می‌شود (البته بعضی روش‌های جدید به دنبال تزریق مستقیم سوخت در این موتورها هستند). در این مرحله نسبت سوخت به هوا بسیار پایین است اما به دلیل کارآیی بالاتر موتورهای HCCI نسبت به موتورهای بنزینی معمولی، این مخلوط رقیق می‌توان قدرت برابری تولید کند.
این مخلوط در مرحله تراکم در سیلندر فشرده می‌شود و وقتی پیستون به نقطه مرگ بالایی خود می‌رسد، گرمای تولید شده آنقدر زیاد است که بدون نیاز به جرقه ناشی از شمع، مخلوط منفجر می‌شود و پیستون را رو به پایین حرکت می‌دهد. در این مرحله نبود جرقه از جانب شمع یک مزیت بزرگ است. وجود جرقه باعث می‌شود انفجار به صورت غیریکنواخت در مخلوط پخش شود اما در شرایطی که مخلوط در اثر گرمای ایجاد شده ناشی از فشرده شدن منفجر شود، اشتعال به صورت کاملاً همگن انجام می‌شود که باعث اشتعال کامل‌تر است و از این نظر حتی بر موتورهای دیزل هم برتری دارد. تفاوت سه موتور در بحث انفجار در تصویر یک به خوبی مشخص است.
شیوه کارکرد این موتور به نظر ساده می‌رسد اما آن‌گونه که در ادامه خواهیم دید، این سیستم محدودیت‌های ساختاری خاص خود را دارد که تا به حال مانع از همه گیر شدن آن شده است و یکی از مهم‌ترین آن‌ها محدودیت در افزایش توان موتور و کارآیی بهینه تنها در دورهای موتور مشخص و پایین است.

مزایا
یکی از مهم‌ترین مزایای این موتورها کاهش مصرف سوخت است. علت این مسئله امکان استفاده از مخلوط بسیار رقیق بنزین و هوا است. این مخلوط در موتورهای بنزینی معمولی نمی‌تواند کارآیی داشته باشد اما در موتورهای HCCI به دلیل ساختار خاص موتور، این مخلوط به خوبی می‌سوزد و می‌تواند انرژی لازم برای به حرکت در آوردن خودرو را تولید کند و با این شرایط می‌توان از سوخت کمتر انرژی بیشتری را به دست آورد ضمن آنکه در دورهای موتور پایین و فشار اندک بر روی موتور، نیازی به تولید توان بالا نیست و کاهش مصرف سوخت اولویت بالاتری دارد. البته همان‌گونه که در ادامه خواهیم دید این مسئله به دورهای موتور مشخصی محدود می‌شود و به همین دلیل معمولاً موتورهای HCCI به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که در دورهای موتور پایین تا متوسط کارایی داشته باشند چون موتور خودروهای شهری به طور معمول در این دورها حرکت می‌کند.
تحقیقات، کاهش 15 تا 30درصدی مصرف سوخت را نیز نشان داده که رقم قابل توجهی است. یکی دیگر از دلایل مصرف سوخت پایین این موتورها، نزدیک بودن آن‌ها به موتورهای دیزل از نظر ضریب تراکم است. به طور کلی هر چه ضریب تراکم بالاتر باشد کارآیی موتور بالاتر می‌رود اما در موتورهای بنزینی معمولی ضریب تراکم معمولاً به ارقامی در حدود 10 محدود است چرا که با ضریب تراکم بالاتر، مخلوط سوخت و هوا دچار خود اشتعالی شده و پدیده ناک در موتور رخ می‌دهد در حالی که موتورهای دیزل ضریب تراکم بالای 15 را دارد. با استفاده از ضریب تراکم بالا در موتورهای HCCI که با استفاده از مخلوط رقیق سوخت و هوا به دست می‌آید، می‌توان کارآیی بالاتری را نسبت به موتورهای بنزینی معمولی داشت.
پاک بودن این موتورها یکی دیگر از مزایای آن‌ها است. این موتورها در زمینه کاهش تولید اکسیدهای نیتروژن (NOX) بسیار موفق عمل می‌کنند. اکسیدهای نیتروژن حاصل سوختن سوخت‌های فسیلی در دمای بالا است و هر چه دمای احتراق پایین‌تر باشد میزان تولید این گازهای مضر پایین‌تر می‌آید. در موتورهای HCCI به دلیل آنکه بیشینه دمای تولید شده احتراق (به دلیل ساختار موتور و البته استفاده از مخلوط بسیار رقیق سوخت و هوا) پایین‌تر است، میزان تولید اکسیدهای نیتروژن به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کند.
قابلیت مصرف سوخت‌های مختلف از دیگر مزایا این سیستم است. این موتورها می‌توانند با بنزین، گازوییل و حتی سوخت‌های گیاهی کار کنند در حالی که موتورهای معمولی بنزین‌سوز و یا گازوییل‌سوز، برای استفاده از یک نوع سوخت تنظیم شده‌اند و نمی‌توان سوخت‌های مختلف را در آن‌ها به کار برد.
معایب
موتورهای HCCI در مقابل مزایایی که در زمینه آلایندگی و مصرف سوخت دارند، معایبی نیز دارند که نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد آن‌ها را باعث می‌شود و به همین دلیل تا به حال استفاده از آن‌ها فراگیر نشده است.
این موتورها به طور معمول در میزان بار مشخص و دور موتور معینی تنظیم می‌شوند و کنترل قدرت خروجی آن‌ها و تغییر آن دشوار است.
برای رسیدن به سرعت‌های بالاتر در خودرو نیاز است دور موتور بالا برود و در نتیجه قدرت موتور اضافه می‌شود. در این شرایط باید میزان سوخت تزریقی به موتور بالاتر برود که در این شرایط موتور HCCI کارآیی خود را از دست می‌دهد چرا که این موتور به گونه‌ای تنظیم شده که با میزان مخلوط سوخت و هوای مشخصی کار کند و تغییر این نسبت باعث می‌شود موتور نتواند با سیکل HCCI کار کند. البته در این زمینه راه حل‌هایی در دست اجرا است اما هنوز نتوانسته‌اند به خوبی این مشکل را حل کنند.
یکی از راه حل‌هایی که خودروسازان در این زمینه در پیش می‌گیرند (که نمونه آن را می‌توان در موتور تولید شده از سوی GM دید) ترکیب موتور HCCI با موتور بنزینی معمولی است به این معنی که در دورهای موتور پایین و بار کم روی موتور، موتور با سیکل HCCI کار می‌کند و زمانی که راننده تصمیم به شتابگیری و یا افزایش سرعت دارد، سیستم جرقه‌زنی به کار می‌افتد و موتور مانند یک موتور بنزینی به کار ادامه می‌دهد. به این ترتیب موتور خودرو از سیستم جرقه‌زنی برخوردار است ولی در دورهای موتور پایین بدون وجود جرقه، مخلوط مشتعل می‌شود و در دورهای موتور پایین موتور می‌تواند مزیت کاهش مصرف سوخت و کاهش تولید گازهای آلاینده را داشته باشد و در عین حال در دورهای موتور بالا قدرت لازم را تولید کند تا به این ترتیب قدرت موتور با نمونه‌های صرفاً بنزین‌سوز معمولی با سیستم جرقه‌زنی تفاوتی نداشته باشد. البته خودروسازان همچنان به دنبال سیستم‌های عملی هستند که نیاز به این تغییر وضعیت را بر طرف کند و به نظر می‌رسد دایملر در این زمینه جلوتر از سایرین باشد.
روشن کردن خودرو در هوای سرد نیز یکی دیگر از مشکلات است. در دمای پایین، بدنه سیلندرها و هوای وارد شده به سیلندر و حتی سوخت سرد است و همین مسئله باعث می‌شود دمای هوای فشرده شده در مرحله تراکم هم پایین بیاید. این مسئله در کنار این واقعیت که موتورهای HCCI فاقد سیستم جرقه‌زنی هستند و دمای اشتعال ذاتی آن‌ها نیز پایین‌تر است باعث می‌شود در هوای سرد، شروع به کار موتور دچار مشکل شود. در این زمینه راه حل‌هایی در دست بررسی است اما در نمونه‌های عملی، همچنان از ترکیب موتور HCCI با موتورهای معمولی بنزینی استفاده می‌شود به این معنی که موتور با استفاده از جرقه شمع روشن می‌شود و در ادامه با گرم شدن موتور، سیکل HCCI آغاز می‌شود.
آلایندگی بالاتر در زمینه هیدروکربن‌ها و مونو اکسید کربن هم از جمله مشکلات این موتورها است که ناشی از دمای اشتعال پایین است. برای کاهش این آلاینده‌ها بعضی از خودروسازان استفاده از سیستم تزریق مستقیم سوخت را پیشنهاد می‌کنند اما عموماً به استفاده از کاتالیست‌ها روی آورده‌اند که در این زمینه کارآیی مطلوبی دارند. البته اینجا هم بحث دمای پایین اشتعال در این سیستم مشکل‌ساز است چرا که کاتالیست‌ها برای کارایی مناسب باید گرم شوند و این موتورها به دلیل آنکه گازهای خروجی اگزوز سردتری نسبت به موتورهای دیزل و بنزینی معمولی دارند نمی‌توانند به سرعت از پس گرم کردن کاتالیزورها برآیند و این مسئله باعث بالا بودن آلایندگی آن‌ها در زمینه این دو آلاینده می‌شود. در این زمینه تحقیقاتی در دست انجام است اما برای رسیدن به کارآیی مطلوب کاتالیست‌ها، نیاز به استفاده از فلزات گران قیمت است که تولید این خودروها را غیر اقتصادی می‌کند.
سیکل HCCI به دلیل آنکه فاقد شمع است و از فشرده کردن هوا و یا مخلوط سوخت و هوا برای انفجار استفاده می‌کند، نیاز به ضریب تراکم بالایی دارد که این مسئله به معنی فشار بالای محفظه احتراق (مانند موتورهای دیزل) است و همین مسئله باعث می‌شود به قطعات این موتورها فشار بیاید هر چند استفاده از فلزات محکم‌تر می‌تواند این مشکل را برطرف کند اما در این صورت موتور سنگین‌تر می‌شود.
پدیده اشتعال خود به خود در این موتورها می‌تواند یکی از مشکلات باشد. این موتورها باید به طور دقیق تنظیم شوند و میزان سوخت پاشیده شده درون سیلندر کاملاً دقیق باشد تا دچار این پدیده نشوند در حالی که در موتورهای بنزین و دیزلی، این پدیده به راحتی قابل کنترل است. با تمام این‌ها، شرکت‌های بزرگ خودروسازی همچنان راه حل‌هایی را در زمینه ارتقاء این موتورها ارائه می‌کنند و شاید با یکی از این راه حل‌ها، موتورهای HCCI در آینده به موتورهای درونسوز تبدیل شوند.در موتور های مجهز به سیستم HCCI، انفجار ذرات سوخت بر خلاف موتور های بنزینی و دیزلی عادی، به طورت نقطه ای آغاز نمی شود بلکه به صورت لحظه ای در تمام حجم سیلندر رخ می دهد و به همین دلیل احتراق کامل تری است و مصرف سوخت و آلایندگی را کاهش می دهد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اطلاعات تماس

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس 

دوره های آموزشی ما

آشنایی بیشتر با بازار کار

ecu fannikar.com

انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر دی وی آر و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربین مداربسته در فنیکار و انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر حرفه ای ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری در شیراز و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری در اصفهان و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تبلت و موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون اسمارت و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات Ecu و اموزش تعمیر ایسیو و اموزش تعمیرات ایسیو ماشین و اموزش ایسیو خودرو و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی مدیا و اموزش تعمیر کولر گازی سامسونگ و اموزش تعمیرات کولر گازی ال جی و اموزش شارژ کارتریج لیزری و اموزش شارژ کارتریج اچ پی و اموزش مهندسی معکوس پیشرفته و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربینهای مداربسته و دوربین مداربسته در انستیتو انفورماتیک فنی کار