با اعطاء مدرک بین المللی انستیتو ایزایران | با اعطاء مدرک فنی و حرفه ایایزایران لپ تاپ

مرکز آموزش تخصصی و فوق تخصصی نصب و تعمیرات ماشین های اداری و سخت افزار کامپیوتر

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

بكاپ‌گیری تنها به‌دلیل این نیست كه در صورت گم‌شدن یا حذف‌شدن اطلاعات از نسخه پشتیبان استفاده كرد، بلكه به این دلیل است كه اگر شما تغییراتی را روی فایل، فولدر یا تنظیمی اعمال كردید در صورت نیاز بتوانید آن را به نسخه قبلی بازگردانید.

همچنین بكاپ‌گیری از این جهت مهم است كه هرچند كاربران و راهبران سیستم باهوش و محتاط باشند باز هم به دلیل مشكلات سخت‌افزاری یا اشتباهات سهوی، ممكن است اطلاعاتی كه برای سازمان حیاتی است، پاك شود.
روش‌های بكاپ‌گیری
Full: در این روش یك كپی از كل اطلاعات روی رسانه ریخته می‌شود.
Incremental: در این روش ابتدا یك بكاپ Full از اطلاعات گرفته می‌شود، سپس براساس بازه زمانی مشخص شده تغییرات فایل‌ها به نسبت آخرین بكاپ‌ها، بكاپ گرفته می‌شود. مزیت این روش، بكاپ‌گیری سریع‌تر و اشغال فضای كمتری روی رسانه است، اما بازیابی اطلاعات در این روش طولانی‌تر بوده و برای بازیابی نیاز به همه مدیاهاست.
Differential: در این روش نیز مانند Incremental، ابتدا یك بكاپ Full از اطلاعات گرفته می‌شود سپس در بازه‌های زمانی معین شده، تغییرات در مقایسه با بكاپ Full، بكاپ گرفته می‌شود. سرعت بكاپ‌گیری در این روش در مقایسه با Incremental، كندتر و مدیای بیشتری لازم است. اما سرعت بازیابی این روش ازIncremental، بسیار سریع‌تر است.
به‌طور معمول، باید از تمام اطلاعات بكاپ گرفته شود، اما با توجه به این‌كه هنگام بكاپ‌گیری سرور علاوه بر وظیفه جاری خود كار دیگری را انجامی دهد و این كار موجب كندی سرور می‌گردد و با درنظر گرفتن كمبود بودجه در تهیه تعداد مناسب رسانه بكاپ كه در تمامی سازمان‌ها وجود دارد، معمولاً یك بكاپ Full در روز پنجشنبه از اطلاعات تهیه می‌شود، سپس در روزهای دیگر هفته بكاپ differential از اطلاعات گرفته می‌شود. همچنین بكاپ Full ماهانه نیز برای یكی از جمعه‌های ماه، برنامه‌ریزی می‌شود.
زمان‌بندی بكاپ‌گیری
زمان‌بندی مناسب برای بكاپ‌گیری به عوامل متعددی چون ظرفیت رسانه، اهمیت به روزبودن بكاپ، دوره‌های استفاده از اطلاعات، مدت زمان مورد نیاز برای بكاپ‌گیری و... بستگی دارد. لذا با توجه به موارد یاد شده، این مدیر سیستم است كه با در نظر گرفتن اهمیت هریك از موارد، زمان‌بندی مورد نیاز را برای بكاپ‌گیری تعریف می‌كند.
به عنوان مثال اگر اطلاعات كاربران كه به‌صورت فایل روی فایل سرور ذخیره می‌شود از سوی سازمان مهم تلقی شود، می‌توان بكاپ هفتگی و سپس بكاپ differential روزانه از اطلاعات تهیه كرد، اما اگر حجم اطلاعات زیاد و اهمیت آن بالا نباشد، می‌توان فقط بكاپ‌هایFull هفتگی یا ماهانه از اطلاعات تهیه كرد.
همچنین با توجه به این‌كه بكاپ فایل‌هایی كه باز بوده و تغییرات هنوز ذخیره نشده است، به‌صورت ناقص گرفته می‌شود ـ تغییرات هنوز روی فایل اعمال نشده است تا از آن بكاپ گرفته شود ـ و نیز سرباری كه عملیات بكاپ‌گیری روی سرور می‌گذارد، ضروری است تا زمان‌بندی به نحوی تعیین شود كه با وظایف سرورها و استفاده آنها از منابع سخت افزاری تداخلی وجود نداشته باشد. از دیگر موارد در زمان‌بندی، مدت زمان نگهداری رسانه‌های بكاپ است كه آن هم ارتباط مستقیم به حجم داده‌ها، ظرفیت ذخیره‌سازی و ضرورت نگهداری داده‌ها دارد.
انواع نوشتن داده‌ روی مدیاها
Grandfather, Father, Son) GPS): در این روش به تعداد روزهای كاری هفته به غیر از یك روز مدیای SON برای بكاپ نوع differential یا Incremental استفاده می‌شود، به این ترتیب كه اطلاعات در هفته بعدی نیز روی مدیای همان روز هفته قبل نوشته می‌شود. در این روش مدیا Father برای بكاپ‌گیری هفتگی و به مدت چهار هفته‌ (یك‌ماه)‌ استفاده می‌شود و بكاپ Full هر هفته روی این مدیا نوشته می‌شود. مدیا Grandfather نیز برای بكاپ Full ماهانه و حداقل برای مدت سه ماه استفاده می‌شود.
Round Robin: در این مدل همه مدیاها به نسبت یكسانی استفاده می‌شود، به این گونه كه بكاپ اول روی مدیا اول، بكاپ دوم روی مدیا دوم و... نوشته می‌شود و پس از بكاپ روی مدیا آخر، فرآیند نگارش بكاپ دوباره از مدیا اول شروع می‌شود.
Tower of Hanoi : این روش ذخیره‌سازی بكاپ روی مدیا، از یك بازی باستانی چینی اقتباس شده است. به این نحو كه بكاپ اول روی مدیا اول، بكاپ دوم روی مدیا دوم و در ادامه بكاپ‌های با مضرب 4 روی مدیا دوم، بكاپ‌های با مضرب 8 روی مدیا سوم و... نگاشته می‌شود.
نكاتی در مورد مدیا بكاپ
ـ یافتن روش مناسبی برای ذخیره بكاپ‌ها به مهمی زمان‌بندی گرفتن بكاپ است، از این رو ضروری است تا رسانه‌های بكاپ از دسترس كاربران دور بوده و همگان نتوانند براحتی به آنها دسترسی یابند. همچنین لیبل‌گذاری رسانه‌ها نیز مهم است. ضروری است تا كارشناسی كه می‌خواهد اطلاعات را بازیابی كند، بتواند با مشاهده لیبل رسانه به اطلاعات رسانه مانند تاریخ‌گرفتن بكاپ، مدت زمان استفاده از رسانه ـ برای آگاهی از فاسد نبودن رسانه‌ـ و دستور خاصی كه به‌واسطه آن بكاپ گرفته شده است، پی ببرد. زیرا با داشتن اطلاعات یادشده، كارشناس براحتی می‌تواند در مورد استفاده یا عدم استفاده از رسانه برای بكاپ، نحوه بازیابی و... تصمیم‌گیری كند. با توجه به این‌كه برخی رسانه‌ها برای نگهداری نیاز به شرایط محیطی خاصی مانند دوری از نور آفتاب، رطوبت، گرما و... را دارند، ضروری است تا سند نگهداری ایمن رسانه، مطالعه‌شده و طبق آن از رسانه نگهداری شود.
ـ همچنین ضروری است تا چند نسخه از رسانه بكاپ وجود داشته باشد، به عنوان مثال یك رسانه بكاپ آنلاین برای بازیابی سریع، یك رسانه بكاپ آفلاین در سایت و یك رسانه بكاپ آفلاین خارج از سایت هنگام بروز مشكل برای سایت.
نكاتی در مورد بكاپ‌گیری
ـ ضروری است پیش از هر اقدامی برای بكاپ‌گیری ابتدا پرسش‌هایی زیر پاسخ داده شود:
ـ چه فایل‌هایی باید بكاپ گرفته شود؟
ـ زمان مناسب بكاپ‌گیری، چه زمانی است؟
ـ فایل‌ها چه مدتی باید نگهداری شوند؟
ـ چه رسانه‌ای برای نگهداری بكاپ‌ها مناسب است؟
در صورتی كه فایل‌های بكاپ، فایل‌های نرم‌افزارهای خاصی چون Exchange یا SQL باشد، نرم‌افزار خاصی كه بتواند از فایل‌های باز این نرم‌افزارها بكاپ‌گیری كرده یا بخش كوچكی از بكاپ، چون فولدر آیتم‌های ارسال‌شده ایمیل یكی از كاربران را بازیابی كند، نیاز است.
ـ بكاپ‌گیری باید زمانی انجام شود كه بار كمتری را روی دستگاه بگذارد، به عنوان مثال اگر قصد دارید از بانك اطلاعاتی نرم‌افزار SQL بكاپ بگیرید و نرم‌افزار در اوج مصرف قرار داد، بكاپ‌گیری باعث سربار استفاده از منابع سرور و در نتیجه كندی سرور و سرویس‌دهی خواهد شد.
ـ ضروری است ابتدا به پرسش مدت زمان نگهداری بكاپ‌ها پاسخ داده شود، زیرا با پاسخ به این پرسش است كه می‌توانید ظرفیت دقیق رسانه مورد نیاز خود را برآورد كنید. همچنین برای نگهداری صحیح و طولانی‌مدت بكاپ‌ها، باید رسانه مناسب براساس ظرفیت بكاپ‌ها، طول عمر رسانه و تعداد دفعات استفاده، معین شود.

ecu fannikar.com

copier fannikar.com

fax fannikar.com

fannikar camera

انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربین مداربسته در فنیکار و انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر حرفه ای ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری در شیراز و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری در اصفهان و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تبلت و موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون اسمارت و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات Ecu و اموزش تعمیر ایسیو و اموزش تعمیرات ایسیو ماشین و اموزش ایسیو خودرو و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی مدیا و اموزش تعمیر کولر گازی سامسونگ و اموزش تعمیرات کولر گازی ال جی و اموزش شارژ کارتریج لیزری و اموزش شارژ کارتریج اچ پی و اموزش مهندسی معکوس پیشرفته و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربینهای مداربسته در استیتو انفورماتیک فنی کار