با اعطاء مدرک بین المللی انستیتو ایزایران | با اعطاء مدرک فنی و حرفه ایایزایران لپ تاپ

مرکز آموزش تخصصی و فوق تخصصی نصب و تعمیرات ماشین های اداری و سخت افزار کامپیوتر

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

در پشته پروتکل  TCP/IP  هر لايه داراي يک يا چند پروتکل مي باشد که هر پروتکل وظيفه خاصي را در آن لايه انجام مي دهد, بر همين اساس جهت ايجاد امنيت هر لايه بنا به اصول طراحي زير پروتکلها ، يک  يا چند پروتکل امنيتي تعبيه شده است.مطابق اصول طراحي زير لايه هر لايه وظيفه اي را بر عهده دارد که منحصر بفرد مي باشد و در هر لايه نيز هر پروتکل مي تواند بنا به قرارداد عمليات خاصي را برعهده بگيرد .بر همين اساس امنيت در لايه شبکه بر عهده IPSec     مي باشد. از اين پروتکل بطور وسيعي در شبکه هاي مجازي خصوصي (Virtal Private Network  ) VPN براي دفاترمربوط به يک شرکت يا سازمان و اساساً ايجاد ارتباط امن بين دو يا چند سازمان  بکار مي رود . امنيت  شبکه هاي  مجازي خصوصي((VPN از چند روش امکان پذير مي باشد که عبارت اند از استفاده از ديواره آتش ، IPsec , AAA Server و کپسوله سازي.
اما روش IPsec به علت امن بودن ، پايداري بالا ،ارزان بودن ،انعطاف پذير بودن و مديريت بالا، مورد توجه قرار گرفته است. اين پروتکل شامل مباحث :
  - سرآيند احراز هويت (Authentication Header(AH) ) :که بحث پيرامون فرمت بسته ها و مسائل عمومي مربوط به استفاده از AH براي احراز هويت بسته مي پردازد.
  - الگوريتم رمزنگاري (Encryption Algorithm ) :که به نحوي رمزنگاري هاي مختلف در ESP مي پردازد.
- الگوريتم احراز هويت كه نحوه استفاده از الگوريتمهاي احراز هويت مختلف در  ESP , AH (اختياري) را بيان مي دارد.
- مديريت كليد(Key Management ) :كه به مسائل مربوط به مديريت كليد مي پردازد.
- ارتباط بين دامنه اي (Domain of Inter Predation ): يا مطالب مربوط به ارتباط بين قسمت هاي مختلف مانند شناسه هاي استفاده شده براي الگوريتم ها و پارامترهايي از قبيل طول عمر كليد.
 پروتکل IPSec خود شامل اجزاء تشكيل دهنده قراردادها و نحوي تامل بين آنهاست. در شكل 1 ارتباط بخشهاي مختلف اين قرارداد نمايش داده شده است.
معماري پروتکل IPSec  و نحوي تامل اجزاء آن
در پروتکل  IPSecسرويسهاي امنيتي در دو قرارداد ESP , AH تدارک ديده شده اند .اين سرويسهاي امنيتي شامل_ :كنترل دسترسي (Access Control )  ،صحت و درستي (Integrity)   ، احراز هويت مبدا داده (Data Origin Authentication )  ، رد بسته هاي دوباره ارسال شده (Anti Replay  ) ، محرمانگي (confidentially) ، محرمانگي جريان ترافيك بصورت محدود_ خواهند بود.
 اين سرويسها در سه نوع ترکيب  IPSec   ارتباط فراهم آمده اند:
 پروتكلهاي ESP , AH فقط بصورت رمزنگاري (Encryption) و ESP بصورت Encryption و احراز هويت (Authentication).
IPSec يك پروتكل توسعه يافته روي پروتكل IP است كه جهت امنيت IP تهيه شده است. اين پروتكل از دو پروتكل  AHوESP  براي اطمينان بيشتر روي احراز هويت،تماميت داده ها(سلامت داده) و محرمانگي استفاده مي كند. اين پروتكل مي تواند،هم امنيت درلايه شبکه و هم امنيت در پروتكلهاي لايه بالاتر در حالت Transport Modeرا برقرار سازد. اين پروتكل از دو حالت  Tunnel و Transport جهت اعمال سرويسهاي امنيتي استفاده مي كنند، يعني براي امنيت لايه شبکه از حالت mode Tunnel استفاده مي كند و براي امنيت لايه هاي بالاتر از حالت انتقال يا mode  Transport استفاده مي نمايد.
درحالت Tunneling ؛ديتاگرام IP بطور كامل توسط ديتاگرامIP جديدي كپسوله شده و آنرا براي پروتكل IPSec بكار مي برد. ولي در حالت Transport فقط payload ديتاگرام بوسيله پروتكل IPSec فيلد سرآيند IPSec و سرآيندIP و فيلدهاي لايه هاي بالايي درج (inserting) مي شود.مطابق شكل2 اين دو حالت به نمايش در آمده است.
 حالت انتقال و تونل
مزاياي حالت Tunnel اين است كه آدرسها معمولاً آدرس Gateway هاست كه پس از بازگشايي آدرس واقعي بدست مي آيد و اين موضوع از حملات شبكه جلوگيري مي كند و مزيت دوم آن است كه بسته بيروني، يك بسته IP همانند بقيه بسته هاست و قابليت مسيريابي دارد.
در حالت Transport احراز هويت بصورت مستقيم بين Server و سرويس گيرنده (Client)توسط كليد متقارن مشترك انجام ميگيرد. در اين حالت كه الزاماً دو كامپيوتر در يك LAN قرار ندارند. اما در حالت Tunnel، سرويس گيرنده هويت خود را به Gateway اثبات مي كند. در هر دو روش هر يك حالت خودشان (Transport mode Manuel mode) را از طريق  SA استخراج کرده و مورد استفاده قرار مي دهند.
حالت هاي انتقال و تونل در AH
 قرارداد AH در بسته IP  براي حفاظت ازتماميت داده هاي تبادلي ديتاگرام IP ، IPSec از كدهاي هَش احراز هويت پيام hash (Hash Message Authentication Code- )و يا با اختصار HMAC استفاده مي كند. براي استفاده از HMAC،پروتكلهاي IPSec از الگوريتم هاي hash ؛SHA براي محاسبات يك hash مبنا روي يك كليد سري(secret key) و محتويات ديتاگرام IP استفاده مي كند.
بنابراين اين كدهاي هش احراز هويت پيام hash هم در سرآيند پروتكل IPSec  و هم در پكت هاي دريافتي كه بتواند اين كدها را چك نمايد كه در واقع مي تواند به كليد سري دسترسي داشته باشد،قرار مي گيرد. براي ارائه سرويس محرمانگي ديتاگرام IP ،پروتكلهاي IPSec از استانداردهاي الگوريتم رمزنگاري متقارن (Symmetric Encryption Algorithm  ) استفاده مي كنند. IPSec از استانداردهاي NULL ، DESاستفاده خواهد كرد. امروزه معمولاً يكي از الگوريتم هاي قوي مثل Blowfish , AES,3DES را بكار مي برد.
IPSec براي  دفاع وحفاظت از تهاجمات داده هاي تبادلي(Denial of services) ،از روش پنجرة اسلايدي sliding windows استفاده مي كند. در اين روش هر پكت يك شمارة توالي(sequence number)  را به خود اختصاص مي دهد و اگر عدد آن پكت به همراه يك windowsيا newer درست شده باشد، در اين صورت پكت قديمي بلافاصله دور انداخته (dispatched) مي شود(اين روش همچنين براي حفاظت از تهاجمات ميانه راه پاسخ (The– of- middle  Response Attach)  نيز دوباره بكار مي آيد يعني حفاظت از مهاجماني كه پكت هاي اصلي را ثبت كرده و بعد از چند لحظه تأخير و احتمالاً تغيير دادن آن، ارسال مي دارند.
براي كپسوله كردن و بازگشائي اين يک پكت كپسوله شده ، با استفاده ازروشهاي ذخيرة سازي، كليدهاي سري،الگوريتم هاIP و آدرسها درگير در تبادلات اينترنتي را ذخيره نمايند و بکار ميگيرد. همة اين پارامترهاي مورد نياز جهت حفاظت ديتاگرامIP درجايي بنام مجمع امنيتي يا SA ها ذخيره مي شوند. اين مجمع امنيتي به نوبت در پايگاه دادة مجمع امنيتي(security association database ) يا (SAD) ذخيره مي شوند.
مجمع امنيتي (SA) داراي سه پارامتر يگانه (يكتا-يكه) است كه شامل :
1-    شاخص پارامتر امنيت :(Security Parameter Index) اين پارامتر 32 بيتي ارزش محلي داشته. اين پارامتربهمراه ESP , HA حمل مي شود تا سيستم دريافت كننده بتواند SA مربوط به آن را انتخاب نمايد.
2-    مشخصه پارامتر امنيت (security Parameter Identifier )SPI :اين پارامتر نوع پروتكل امنيتي SA را تعيين مي كند، AH يا ESP طبيعتاً اين مشخصه بطور همزمان هر دو پروتكل را بهمراه ندارد.
3-       آدرس مقصد : IP ، اين آدرس اساساً  آدرس يك نقطه انتهايي يا يك شبكه (روتر، حفاظ) خواهد بود.
   با اين تفاصيل، بطور کاملترو ريزتر مجمع امنيتي يا SA شامل اطلاعات و پارامترهاي زير است:
1-       آدرس مبداءو مقصد مربوط به سرآيند IPSec.اينها IP آدرسهاي پكت هاي نظير به نظير مبداء و مقصد حفاظت شده توسط IPSec مي باشند.
2-       الگوريتم و كليد سري بكار برده شده در IPSec ( ESP Informationو .AH Informantion)
برخي پايگاه ذخيره سازي SA ها،اطلاعات بيشتري را نيز ذخيره مي كنند كه شامل:
3-       حالت هاي اصلي انتقال بستهIPSec(Transport ياTunnel )
4-       اندازه Sliding windows جهت حفاظت از تهاجمات بازگشتي (replay attach)
5-       زمان حيات (life time ) SA ها .فاصله زماني است كه پس از آن SA بايد پايان يابد يا باSA جديدي عوض شود.
6-       حالت ويژه پروتكل IPSec كه در اين پارامتر علاوه بر حالتهاي Transport , Tunnel ، حالت wildcard  نيز مشخص مي شود.
Sequence Number caurter-9  كه يك پارامتر 32 بيتي كه در سرآيند ESP,AH بعنوان فيلد شمارة سريال قراردارد.
sequence caunter cnerflow-10 يك شمارشگر كه سرريز در شماره سريال را ثبت مي كند و تعيين اينكه بسته هاي بعدي SA ارسال شود يا خير؟
11-Path Maximum Transportation limit يا ماكزيمم بسته اي كه در مسير قابل انتقال است.
از آنجائيكه IP آدرس مبدأ و مقصد توسط خود SA ها تعريف مي شوند. حفاظت از مسير دو طرفه كامل IPSec بطور مستقيم فقط براي يك طرف امكان پذير خواهد بود. براي اينكه بتوانيم حفاظت هر دو طرف را انجام دهيم نيازمند دو مجمع امنيتي غير مستقيم (indirection  ) خواهيم بود. SA ها فقط چگونگي حفاظت توسط IPSec را تعريف مي كنند:
اطلاعات مقررات امنيتي راجع به هر پكت در مقررات امنيتي (Security Policy) تعريف شده است كه در پايگاه ذخيره كنندة مقررات امنيتي (Database Security Policy  ) ثبت ونگهداري مي شود.
SP يامقررات امنيتي شامل اطلاعات زير است:
1-   آدرس مبدأ و مقصد پكت هاي حفاظت شده. در حالت Transport اين آدرسها درست همان آدرسهاي مبدأ و مقصد SA است.
2-  پروتكل و پورت حفاظت شده . برخي  IPSecها اجاره نمي دهند يك پروتكل به خصوص حفاظت شود. در اين حالت تمام تبادلات ارسال و دريافت بين IP آدرسهاي ذكر شده حفاظت مي شوند.
3-   مجمع امنيتي(SA) (Security Associate )  براي حفاظت پكت ها مورد استفاده قرار مي گردد.
تنظيم دستي SA ها همواره دچار خطا و بي دقت است. از سوي ديگر كليد سري و الگوريتم هاي رمزنگاري مابين همه نقاط شبكه اختصاصي مجازي (VPN) بايد به اشتراك گذاشته شود. به خصوص براي مديران سيستم , تبادل كليد مسئله بحراني خواهد كرد. بطور مثال اينكه چطور مي توانيم تشخيص دادهيم هيچ عمليات رمزنگاري انجام نمي شود تا در آن هنگام تبادل کليد متقارن سري انجام گيرد يکي از همين مسائل است.براي حل اين مشکل پروتكل تبادل كليد اينترنت (Internet Key Exchange  ) پياده سازي شده است . اين پروتكل احراز هويت، براي نقاط نظير اولين گام خواهد بود. دومين گام ايجاد SA و كليد سري متقارن جهت انتخاب و بكارگيري كلي تبادلي ديفن هيلمن(Diffle – Hellman key exchange ) خواهد بود.پروتكلIKE براي اطمينان از محرمانگي بطور دوره اي بدقت كليد سري را دوباره دريافت مي دارد.

ecu fannikar.com

copier fannikar.com

fax fannikar.com

fannikar camera

Slider

انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربین مداربسته در فنیکار و انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر حرفه ای ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری در شیراز و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری در اصفهان و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تبلت و موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون اسمارت و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات Ecu و اموزش تعمیر ایسیو و اموزش تعمیرات ایسیو ماشین و اموزش ایسیو خودرو و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی مدیا و اموزش تعمیر کولر گازی سامسونگ و اموزش تعمیرات کولر گازی ال جی و اموزش شارژ کارتریج لیزری و اموزش شارژ کارتریج اچ پی و اموزش مهندسی معکوس پیشرفته و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربینهای مداربسته در استیتو انفورماتیک فنی کار