با اعطاء مدرک بین المللی انستیتو ایزایران | با اعطاء مدرک فنی و حرفه ایایزایران لپ تاپ

مرکز آموزش تخصصی و فوق تخصصی نصب و تعمیرات ماشین های اداری و سخت افزار کامپیوتر

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

دنياي XML مملو از تکنولوژي هاي ديگر، نظير XLink,Namespace,DTD,Schema,CSS,XSL,XHTML و ... است .افراديکه قصد آشنائي با XML را دارند، همواره با اين سوال مشکل مواجه هستند که از کجا مي بايست آغاز نمايند. در اين مقاله به بررسي ده نکته مهم بمنظور آشنائي با XML پرداخته تا از اين رهگذر مسيري مناسب براي علاقه مندان به فراگيري اين تکنولوژي مهم ، مشخص گردد.
نکته اول : XML گزينه اي براي ارائه ساختار داده ها
داده هاي ساختيافته شامل مواردي نظير صفحات گسترده ، دفترچه هاي آدرس ، پارامترهاي قابل پيکربندي و ... مي باشند . XML ، مجموعه اي از قوانين بمنظور طراحي ساختار داده هاي مورد نظر است . XML ، بعنوان يک زبان برنامه نويسي تلقي نشده و براي استفاده از آن اجباري به داشتن تجربه لازم برنامه نويسي نخواهد بود . با استفاده از XML ، کامپيوترها بسادگي قادر به توليد و خواندن اطلاعات و اطمينان از عدم مبهم بودن ساختمان داده ها مي باشند . XML ، بسط پذير ، مستقل از پلات فورم و مورد حمايت هاي بين المللي و محلي است . XML ، بطور کامل Unicode را حمايت مي نمايد .
نکته دوم : XML شباهت زيادي به HTML دارد
XML ، همانند HTML از تگ ها و خصلت ها استفاده مي نمايد.در HTML ، هر تگ و يا خصلت داراي عملکرد و معني از قبل مشخص شده اي بوده وبا بکارگيري هر تگ ، نحوه نمايش اطلاعات ( بين تگ ها ي استفاده شده) براي مرورگر تبين مي گردد. XML ، با استفاده از تگ ها ، محدوده مشخصي براي داده ها را تعيين و عملا" مسئوليتي در رابطه با تفسير تگ ها و داده هاي همراه آنها را نداشته و اين عمليات را به برنامه هائي که يک فايل XML را مي خوانند، واگذار مي نمايد . مثلا" در صورتيکه از تگ
در يک سند XML استفاده شده باشد ، نمي توان اين ادعا را داشت که تگ فوق نشاندهنده يک پاراگراف است . ممکن است تگ فوق، نشاندهنده price ، parameter و يا يک person باشد .
نکته سوم : XML بصورت متن است .
برنامه هائي که داده هاي ساختيافته توليد مي نمايند، اغلب داده هاي خود را برروي ديسک ذخيره مي نمايند . فرمت ذخيره سازي اطلاعات ممکن است بصورت متن و يا باينري باشد . مهمترين مزيت ذخيره سازي داده ها بصورت متن ، امکان مشاهده داده ها بدون نياز به برنامه اي است که اطلاعات را توليد کرده است . حتي مي توان اطلاعات فوق را با استفاده از يک ويرايشگر متني تغيير داد . فرمت هاي اطلاعاتي مبتني بر متن، به پياده کنندگان نرم افزار قابليت هاي بيشتري را در خصوص اشکال زدائي برنامه ها نيز مي دهد. فايل هاي XML ، مشابه HTML بصورت متن مي باشند . قوانين موجود در XML ، با صراحت و شفافيت بيشتري ارائه شده است . فراموش کردن يک تگ و يا عدم قرار دادن خصلت بين علامت "" باعث مي گردد که يک فايل XML غيرقابل استفاده گردد . در صورتيکه در فايل هاي HTML مسائل فوق تحمل و اغلب مجاز خواهد بود . اگر يک فايل XML داراي مشکل باشد ، برنامه استفاده کننده پس از مواجه شدن با مشکل ، عمليات خود را در محل بروز خطاء متوقف و يک پيام خطاء را ارائه خواهد داد .
نکته چهارم : ظرفيت فايل هاي XML زياد است .
با توجه به اينکه فرمت فايل هاي XML ، بصورت متني بوده و از تگ ها بمنظور مرزبندي داده ها استفاده مي شود ، اين نوع فايل ها معمولا" داراي حجم بيشتري نسبت به فايل هائي با فرمت باينري مي باشند . همانگونه که در نکته سوم اشاره گرديد، مهمترين مزيت يک فرمت مبتني بر متن ، قابليت مشاهده آن و مهمترين اشکال ، اشغال حجم بيشتري از فضاي ذخيره سازي است . از طرف ديگر با توجه به وجود برنامه هاي فشرده سازي نظير Zip ، امکان فشرده سازي فايل ها بخوبي و با سرعت بالا فراهم مي گردد . پروتکل هاي ارتباطي نظير پروتکل هاي مربوط به مودم و يا HTTP/1.1 ( پروتکل اصلي در وب ) قادر به فشرده سازي داده ها و صرفه جوئي در پهناي باند استفاده شده مي باشند .
نکته پنجم : XML خانواده اي از تکنولوژي ها است
XML 1.0 ، مشخصات ، ماهيت و قوانين موجود در رابطه با تگ ها و خصلت ها را تعريف مي نمايد . خانواده XML ، شامل مجموعه اي در حال رشد از ساير ماژول هائي است که سرويس هاي مفيدي را در خصوص انجام عمليات و خواسته هاي مهم بر عهده دارند . XLink ، روشي استاندارد براي افزدون ابر لينک ها به يک فايل XML را مشخص مي نمايد . XPointer ، گرامري مناسب براي اشاره به بخش هاي متفاوت يک سند XML است . يک XPointer ، شباهت زيادي به يک URL داشته ، با اين تفاوت که در مقابل اشاره به سندهائي بر روي وب ، به بخش هاي متفاوت در يک سند XML اشاره مي نمايد . CSS ، زبان style sheet قابل استفاده براي XML و HTML است . XSL ، يک زبان پيشرفته براي ارائه style sheet است . تکنولوژي فوق بر اساس XSLT است . XSLT ، يک زبان تبديل بمنظور سازماندهي مجدد ، افزودن و يا حذف تگ ها و خصلت ها است . DOM ، استانداردي با مجموعه اي از توابع براي انجام عمليات برروي يک سند XML ( يا HTML) از طريق يک زبان برنامه نويسي است . XML Schema ، به پياده کنندگان ، امکان تعريف دقيق ساختار اطلاعات را ارائه مي نمايد . در اين رابطه ماژول هاي متعدد ديگري نيز وجود داشته که در خانواده بزرگ XML داراي جايگاه خاص خود مي باشند .
نکته ششم : XML جديد است اما نه خيلي جديد
پياده سازي XML از سال 1996 آغاز و در فوريه سال 1998 توسط کنسرسيوم وب عرضه گرديد . ممکن است ابهامي در خصوص جوان بودن تکنولوژي فوق در ذهن ايجاد گردد . در پاسخ مي بايست به اين نکته اشاره گردد که تکنولوژي فوق ، خيلي هم جديد نيست . قبل از XML ، تکنولوژي SGML وجود داشت . پياده کنندگاه در اوايل دهه 80 در مقياس وسيعي از آن براي پروژه هاي بزرگ مستند سازي استفاده مي نمودند . پياده سازي HTML از سال 1990 آغاز گرديد. طراحان XML ، بهترين بخش هاي SGML را بهمراه تجارب موجود در رابطه با HTML ، ترکيب و محصولي را توليد نموده اند که قدرتي کمتر از SGML ندارد . SGML اغلب براي مستند سازي فني استفاده شده و از آن براي ساير موارد مربوط به داده ها بندرت استفاده مي گردد . XML دقيقا" برخلاف وضعيت فوق است .
نکته هفتم : XML باعث هدايت HTML بسمت XHTML مي گردد .
يکي از موارد مهم کاربرد XML ، تکنولوژي XHTML است . XHTML ، گزينه بعدي نسبت به HTML است . XHTML داراي المان هاي مشابه المان هاي استفاده شده در HTML است . گرامر استفاده شده در XHTML ، بگونه اي تغيير پيدا کرده که منطبق بر قوانين مربوط به XML باشد . سندهاي مبتني بر XML ، گرامر خود را از XML به ارث برده و آن را با روش هاي خاصي محدود مي نمايد . ( مثلا" XHTML امکان استفاده از
را داده ولي امکان استفاده از را نخواهد داد ) در XHTML به گرامر موجود ، مفهوم نيز اضافه شده است . ( مثلا" XHTML از تگ
براي يک پاراگراف استفاده مي نمايد نه براي price و يا person )
نکته هشتم : XML ماژولار است .
XML ، امکان تعريف يک فرمت جديد سند را با ترکيب و استفاده مجدد از ساير فرمت ها فراهم مي نمايد . با توجه به اينکه دو فرمت بصورت مستقل از يکديگر طراحي و پياده سازي مي گردند، ولي ممکن است از المان ها و يا خصلت هائي با اسامي مشابه ، استفاده شده باشد . در زمان ترکيب فرمت هاي فوق، مي بايست تدابير لازم پيش بيني گردد . ( مثلا" ممکن است تگ
در يک فرمت، مفهوم پاراگراف را داشته در صورتيکه در فرمت ديگر، داراي مفهوم person باشد ) . بمنظور حل مشکل فوق ( وجود اسامي مشابه با مفهوم متفاوت ) ، namespace ارائه شده است . XSL و RDF نمونه هاي مناسبي از فرمت هاي مبتني بر XML بوده که از namespace استفاده مي نمايند .
نکته نهم : XML پايه و اساس RDF و سمنتيک وب است .
RDF)Resource Description FrameWork ) يک فرمت متني مبتني بر XML بوده که تشريح منابع و برنامه هاي متاديتا ( نظير يک برنامه موزيک playlist و يا آلبوم عکس ) را حمايت مي نمايد . مثلا" RDF مي تواند اين امکان را فراهم آورد که يک آلبوم عکس وب را با استفاده از اطلاعات مربوط به ليست تماس شخصي ، ايجاد و در ادامه برنامه سرويس گيرنده پست الکترونيکي قادر به ارسال يک پيام بصورت خودکار براي افراد موجود در آلبوم باشد . همانگونه که HTML باعث ترکيب سندها و برنامه هاي مبتني بر فرم ها در وب مي گردد ، RDF با يکپارچگي برنامه ها و آژانس ها ، يک وب سمنتيک ( وبي که تعامل اطلاعاتي بين اجزاي آن کاملا" مشهود و مدون است ) ايجاد مي نمايد.
نکته دهم : حق استفاده از XML رايگان بوده ، مستقل از پلات فورم است و بخوبي حمايت مي گردد.
با انتخاب XML ، براي پياده سازي يک پروژه از امکانات حمايتي متنوع و گسترده اي در رابطه با ابزارها و مهندسين با تجربه بهره مند خواهيد شد . انتخاب XML ، مشابه انتخاب SQL براي بانک اطلاعاتي است . در اين حالت همچنان نياز به ايجاد بانک اطلاعاتي ، نوشتن برنامه ها و روتين هاي لازم بمنظور انجام عمليات دلخواه خواهد بود . با توجه به اينکه حق استفاده از XML رايگان بوده مي توان نرم افزار خود را با استفاده از آن ، بدون پرداخت هزينه اي طراحي نمود .

ecu fannikar.com

copier fannikar.com

fax fannikar.com

fannikar camera

انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربین مداربسته در فنیکار و انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر حرفه ای ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری در شیراز و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری در اصفهان و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تبلت و موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون اسمارت و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات Ecu و اموزش تعمیر ایسیو و اموزش تعمیرات ایسیو ماشین و اموزش ایسیو خودرو و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی مدیا و اموزش تعمیر کولر گازی سامسونگ و اموزش تعمیرات کولر گازی ال جی و اموزش شارژ کارتریج لیزری و اموزش شارژ کارتریج اچ پی و اموزش مهندسی معکوس پیشرفته و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربینهای مداربسته در استیتو انفورماتیک فنی کار