با ID و پسورد خودتان وارد Yahoo! Messenger شده و Connect شوید.
پس از اتصال از طریق منوی Messenger به قسمت Yahoo! Account Info بروید و آن را انتخاب کنید.Yahoo! Messenger در این حالت شما را به صفحه خاصی هدایت می کند .
پس از ظاهر شدن کامل صفحه که در آن ID شما قرار دارد و از شما خواسته می شود که مجددا پسورد خود را وارد کنید .
بعد از وارد کردن پسورد خود به صفحه دیگری می روید
که در آن گزینه Change Password به رنگ آبی قرار دارد
Change Password را انتخاب کنید تا به صفحه دیگری بروید .در آن جا از شما خواسته می شود.
ابتدا پسورد قبلی و در دو قسمت بعدی پسورد جدید را وارد کنید . و برای ثبت تغیرات گزینه Save را فشار دهید.
حال پسورد ID شما عوض شده است. به همین راحتی !