با اعطاء مدرک بین المللی انستیتو ایزایران | با اعطاء مدرک فنی و حرفه ایایزایران لپ تاپ

مرکز آموزش تخصصی و فوق تخصصی نصب و تعمیرات ماشین های اداری و سخت افزار کامپیوتر

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

وسيله‌اي است براي انتقال گشتاور كه به كمك آن مي‌توان مقدار گشتاور و يا سرعت دوراني را كاهش يا افزايش داد. همچنين به كمك چرخ دنده‌ها مي‌توان جهت حركت را تغيير داد.

ساختار
داخلي‌ترين قسمت چرخ‌دنده توپي مي‌باشد كه به محور محرك متصل مي‌باشد. در بيرون اين قسمت جان چرخ‌دنده[۱] قرار گرفته‌است. بيروني‌ترين قسمت در جهت شعاعي، محيط چرخ‌دنده Rim مي‌باشد كه دندانه‌هاي چرخ‌دنده در اين قسمت قرار مي‌گيرند. اين بخش از چرخ‌دنده منبع اصلي ايجاد صدا مي‌باشد.
مهم‌ترين اصطلاحاتي كه در طراحي چرخ‌دنده بكار مي‌روند عبارت‌اند از:
دايره گام[۲]: دايره‌اي فرضي كه تمامي‌محاسبات بر اساس آن انجام مي‌گيرد. دايره گام دو چرخ‌دنده درگير بر هم مماس مي‌باشند.
گام محيطي[۳]: طول كماني از دايره گام كه بين دو نقطه متناظر از دو دندانه مجاور قرار گرفته‌است.
ارتفاع سردنده[۴]: فاصله بين بالاي دندانه تا دايره گام.
ارتفاع ته‌دنده[۵]: فاصله بين ته دندانه تا دايره گام.
لقي محيطي[۶]: مقداري كه فضاي خالي بين دو دندانه يك چرخ‌دنده از ضخامت دندانه‌هاي چرخ‌دنده درگير با آن در امتداد دايره گام بيشتر است.
چرخ‌دنده‌ها بر اساس وضعيت قرارگيري محورهاي دو چرخ‌دنده درگير نسبت به هم به دو گروه اصلي تقسيم مي‌شوند:
چرخ‌دنده‌هاي با محورهاي موازي
چرخ‌دنده‌هاي با محورهاي غيرموازي
• چرخدنده ها چگونه كار مي كنند؟
چرخدنده ها در بسياري از وسايل مكانِيكي استفاده مي شوند.آنها كارهاي متفاوت بسياري انجام مي دهند ولي مهمترين آن كاهش دنده در تجهيزات موتوري است.اين نقشي كليدي است زيرا اغلب يك موتور كوچك چرخان با سرعت زياد مي تواند قدرت كافي براي وسيله را توليد كند ولي گشتاور كافي را نمي تواند.بعنوان مثال پيچ گوشتي الكتريكي دنده كاهشي بسيار بزرگي دارد زيرا كه نياز به گشتاور پيچشي زيادي براي پيچاندن پيچ دارد. ولي موتور فقط مقدار كمي گشتاور در سرعت بالا توليد مي كند.با دنده كاهشي سرعت خروجي كاهش اما گشتاور افزايش مي يابد.
• كار ديگري كه چرخدنده ها انجام مي دهند تنظيم كردن جهت چرخش است.بعنوان نمونه در ديفرانسيل بين چرخ هاي عقب اتومبيل شما قدرت بوسيله ميل محوري كه به مركز اتومبيل متصل است منتقل مي شود و ديفرانسيل بايد 90 درجه نيرو را بچرخاند تا در چرخها بكار برد.
•اصول اوليه
• در هر چرخدنده نسبت دنده با فاصله از مركز چرخدنده تا نقطه تماس تعيين مي شود.به عنوان مثال در ابزاري با دو چرخدنده ،اگر قطر يكي از چرخدنده ها 2 برابر ديگري باشد، ضريب دنده 2:1 خواهد بود.يكي از ابتدايي ترين انواع چرخدنده كه مي توانيم ببينيم چرخي با برامدگي هايي بشكل دندانه هاي چوبي است.
• مشكلي كه اين نوع از چرخدنده ها دارند اين است كه فاصله از مركز هر چرخدنده تا نقطه تماس ،وقتي كه چرخدنده مي چرخد تغيير مي كند.اين بدان معني است كه ضريب دنده وقتي چرخدنده مي چرخد تغيير مي كند.يعني سرعت خروجي نيز تغيير ميكند. چنانچه شما در اتومبيل خود از چرخدنده هايي شبيه به اين استفاده كنيد،ثابت نگه داشتن سرعت در اين شرايط غير ممكن خواهد بود و شما دائما بايد سرعت را كم و زياد كنيد.
• دندانه هاي چرخدنده هاي نوين پروفيل مخصوصي كه دنده گستران (اينولوت involute ) ناميده مي شود استفاده مي كنند.اين پروفيل داراي خاصيت بسيار مهم ثابت نگه داشتن نسبت سرعت بين دو چرخدنده است.در اين نوع ، همانند چرخ ميخي بالا نقطه تماس جابجا مي شود ولي فرم گستران دندانه هاي چرخدنده اين جابجايي را جبران مي كند
انواع چرخ‌دنده:
چرخ‌دنده ساده
ساده‌ترين و پركاربردترين نوع چرخ‌دنده‌است. هر دنده شامل ديسكي است كه دندانه‌هاي آن بصورت شعاعي قرار گرفته‌اند و محور هر دو دنده مي‌بايست موازي هم باشد.
چرخدنده هاي ساده در دستگاه هاي بسياري استفاده مي شوند.مانند پيچ گوشتي الكتريكي ، آبپاش نوساني ، ساعت زنگي ، ماشين لباسشويي و خشك كن لباس .اما شما در اتومبيل خود تعداد زيادي از آن را نخواهيد يافت زيرا چرخدنده ساده واقعا" مي تواند پر سروصدا باشد.هر وقت دندانه چرخدنده يك دنده را با چرخدنده ديگري درگير كند دنده ها برخورد كرده و اين ضربه صداي بلندي توليد مي كند، همچنين فشار روي چرخدنده را افزايش مي دهد .براي كاهش دادن صدا و فشار روي چرخدنده اغلب چرخدنده ها در اتومبيل شما مارپيچي مي باشند.
چرخ‌دنده مارپيچ
دندانه‌هاي اين چرخ‌دنده برخلاف چرخ‌دنده ساده موازي با محور چرخ‌دنده نيستند، بلكه هر دندانه به شكل مقطعي از مارپيچ است. اين قابليت باعث مي‌شود دندانه‌ها به آرامي با هم درگير شوند، در حالي كه دندانه‌هاي چرخ‌دنده ساده به يكباره با هم درگير شده و از هم جدا مي‌شوند. اين مسأله باعث مي‌شود كه چرخ‌دنده‌ها مارپيچ نسبت به چرخ‌دنده‌هاي ساده آرام‌تر و با صداي كمتر كار كنند. بعلت زاويه دنده ها در چرخدنده هاي مارپيچ وقتي كه دنده ها درگير مي شوند بار محوري بوجود مي آورند.دستگاه هايي كه از چرخدنده هاي مارپيچ استفاده مي كنندياتاقان هايي دارند كه مي توانند اين بار محوري را نگه دارند.يك نكته جالب در مورد چرخدنده هاي مارپيچ اين است كه اگر زواياي دندانه هاي چرخدنده صحيح باشند مي توا نند روي محور عمودي سوار شده زاويه چرخش را روي 90 درجه تنظيم كنند.
چرخ‌دنده مخروطي
چرخدنده مخروطي زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه مسير چرخش محور نياز به تغيير كردن دارد و معمولا"برمحورهاي 90 درجه سوار مي شوند ولي مي توا نند طوري طراحي شوند كه در زواياي ديگر نيز به همين خوبي عمل كنند. دندانه ها روي چرخدنده هاي مخروطي مي توانند صاف ، مارپيچي ويا قوسي باشند.دندانه هاي چرخدنده هاي مخروطي صاف در حقيقت مشكلي مشابه دنده چرخدنده هاي ساده دارند.كه وقتي هر دنده درگير مي شود به دنده متناظر در آن لحظه ضربه مي زند.
درست مانند چرخدنده ساده، راه حل اين مشكل انحنا دادن به دندانه هاي چرخدنده مي باشد. اين دندانه هاي مارپيچي درست مانند دندانه هاي مارپيچي درگير مي شوند تماس از يك انتها ي چرخدنده شروع مي شود و به صورت تصاعدي در سرتاسر دندانه گسترش مي يابد. در چرخدنده هاي مخروطي صاف و مارپيچي محورها بايد بر هم عمود باشندو همچنين در يك صفحه واقع شوند. اگر شما دو محور را پشت چرخدنده امتداد دهيد همديگر را قطع خواهند كرد .از طرف ديگر چرخدنده هاي قوسي (hypoid gear) مي توانند با محور ها در صفحات مختلف (محور هاي متنافر) درگير شوند.
اين خصوصيت در ديفرانسيل اتومبيلهاي بسياري استفاده مي شود.چرخدنده بزرگ مخروطي ديفرانسيل و چرخدنده كوچك ورودي (پنيون) هر دو از نوع قوسي (هيپوئيدي) هستند. اين به پنيون ورودي اجازه مي دهد كه پايين تر از محور چرخدنده بزرگ مخروطي سوار شود.شكل بالا پنيون ورودي درگير با چرخدنده مخروطي بزرگ در ديفرانسيل را نشان مي دهد. زماني كه محور محرك اتومبيل به پنيون ورودي متصل مي شود پايين تر قرار مي گيرد .اين بدان معني است كه محور محرك در قسمت سواري جايي را اشغال نمي كند و فضاي بيشتري براي سرنشينان و بار ايجاد مي كند.
چرخ‌دنده حلزوني
چرخدنده حلزوني هنگامي مورد استفاده قرار مي گيرد كه نياز به دنده كاهشي بزرگي باشد.براي چرخدنده هاي حلزوني نسبت كاهش 20:1 و حتي تا 300:1 يا بالاتر از آن متعارف است.
محل كاربرد اين نوع چرخ دنده‌ها كه بتواند حركتهاي دوراني را به حركتهاي افقي يا عمودي تبديل كند . مانند جعبه فرمانهاي اتومبيلها.
بسياري از چرخدنده هاي حلزوني خاصيت جالبي دارند كه چرخدنده هاي ديگر ندارند: پيچ حلزون براحتي مي تواند چرخدنده را بچرخاند ولي چرخدنده نميتواند پيچ حلزون را بچرخاند و اين بدان علت است كه زاويه ي روي پيچ حلزون بقدري كم است كه وقتي چرخدنده سعي مي كند آنرا بچرخاند نيروي اصطكاك بين چرخدنده و پيچ حلزون آن را در جاي خود نگه مي دارد و مانع چرخش آن مي شود.
اين خاصيت براي ماشينهايي از قبيل سيستم هاي نقاله مكانيكي مورد استفاده است. آنهايي كه خاصيت قفل كنندگي در آنها هنگامي كه موتور نمي چرخد مي تواند همانند يك ترمز براي نقاله عمل كند.
استفاده خيلي جالب ديگر چرخدنده هاي حلزوني در ديفرانسيل تورسن(Torsen differential) كه در بعضي از اتومبيلها و كاميونهاي باركش با كارايي بالا استفاده مي شود است
يك نمونه چرخ‌دنده حلزوني
چرخ‌دنده شانه‌اي
چرخدنده و ميله دنده براي تبديل كردن حركت دوراني به حركت خطي استفاده مي شوند.مثال كاملي از آن فرمان اتومبيلهاست . فلكه فرمان چرخدنده اي كه با ميله دنده درگير است را مي چرخاند. وقتي كه چرخدنده مي چرخد ميله دنده را به چپ يا راست مي لغزاند بسته به آنكه شما فرمان را بكدام سمت مي پيچانيد.

ecu fannikar.com

copier fannikar.com

fax fannikar.com

fannikar camera

انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربین مداربسته در فنیکار و انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر حرفه ای ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری در شیراز و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری در اصفهان و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تبلت و موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون اسمارت و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات Ecu و اموزش تعمیر ایسیو و اموزش تعمیرات ایسیو ماشین و اموزش ایسیو خودرو و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی مدیا و اموزش تعمیر کولر گازی سامسونگ و اموزش تعمیرات کولر گازی ال جی و اموزش شارژ کارتریج لیزری و اموزش شارژ کارتریج اچ پی و اموزش مهندسی معکوس پیشرفته و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربینهای مداربسته در استیتو انفورماتیک فنی کار