( ادامه بخش سوم )

نحوه ارتباط با دستگاههای ذخیره سازی :
اکثر مادربردها ، با استفاده از یک کنترلر IDE از درایوهای ATA/۱۰۰ یا ATA/۱۳۳ پشتیبانی می نمایند . بر اساس مطالعات انجام شده، تفاوت بین دو استاندارد فوق ، بسیار ناچیز بوده و این امر نمی تواند تاثیر چندانی در رابطه با انتخاب یک مادربرد را داشته باشد .
واحد پردازش مرکزی ( CPU ) :
مادربردکنترل کننده مرکزی کامپیوتر می باشد که به کلیه قسمت های کامپیوتر رسیدگی می نماید و عمل پردازش را انجام می دهد . این قطعه پردازشگر اصلی کامپیوتر است و در واقع تعیین کننده نوع کامپیوتر می باشد . در حال حاضر CPU های پنتیوم رایج است که انواع آن پنتیوم II , III , IIII می باشند .
CPU ها دارای ابعادی حدود ۵ * ۵ سانتی متر و با ضخامتی حدود ۲ میلی متر می باشند . CPU بر روی برد اصلی در جای مخصوص خود نصب می شود . سرعت CUP با واحد مگاهرتز معرفی می شود . این پردازنده دارای مدار الکترونیکی گسترده و پیچیده است که به انجام دستورات برنامه های ذخیره شده می پردازد بخش های اصلی CPU حافظه و واحد کنترل و واحد محاسبه و منطق هستند . در بخش حافظه کار ذخیره سازی موقت دستورها و یا داده ها در داخل ثبات ها یاregister ها انجام می شود .واحد کنترل با ارتباط با بخش های مختلف سی پی یو کار هدایت و کنترل آن ها را بر عهده دارد . واحد محاسبه و منطق( ALU ) کار انجام توابع حسابی و مقایسه ای و منطقی را بر عهده دارد .
از میان انواع سی پی یوهای AMD و اینتل که بازار را در چنگ خود دارند پردازنده athlon از AMD ارزانتر و سریعتر و با کیفیت تر از پردازنده های اینتل می باشد .
مقایسه پردازنده Athlon و Duron :
Duron یک پردازنده (۲۰۰FSB(FSB:Front Side Bus است (۲۰۰ مگاهرتز)
پردازنده Duron ۱.۳ GHz حتی وظایف سخت را به خوبی انجام می دهد . Athlon XP تا Athlon XP ۲۶۰۰+ یک پردازنده ۲۶۶FSB است . از Athlon XP ۲۵۰۰+ به بالا ۳۳۳FSB است . از Athlon XP ۳۰۰۰+ به بالا ۴۰۰FSB می باشد ( از روی هم افتادن ها معلوم می شود که دو پردازنده هم سرعته می توانند دارای FSB های متفاوتی باشند ) . Athlon XP ۱۷۰۰+ یا ۱۸۰۰+تقریبا معادل و کمی قدرتمندتر از AMD Duron ۱.۳ GHz می باشد .
دو مطلب در مورد اینکه پردازنده با چه FSB ای را استفاده کنیم , اهمیت دارد :
اول اینکه مادربرد باید کاملا FSB پردازنده را ساپورت کند ( هر مادربردی حداکثر تا یک حدFSB را ساپورت می کند ) .
دوم اینکه RAM باید در همان سرعت FSB پردازنده کار کند . مثلا :
پردازنده ۲۰۰FSBباید با PC۱۶۰۰RAM استفاده شود .
پردازنده ۲۶۶FSB باید با PC۲۱۰۰RAM استفاده شود .
پردازنده ۳۳۳FSB باید با PC۲۷۰۰RAM استفاده شود .
پردازنده ۴۰۰FSB باید با PC۳۲۰۰RAM استفاده شود .
اما احتمال دارد کامپیوتر با سرعت FSB پردازنده و سرعت RAM غیر مطابق با آن اسمبل شود مانند پردازنده ۲۶۶FSB با PC۲۷۰۰RAM . این مجموعه هم کار می کند زیرا BIOS به سرعت کلاک حافظه اجازه می دهد که به صورت تفاضلی با سرعت FSB پردازنده ست شود . بنابراین این دو قطعه با هم به خوبی کار می کنند .

منبع : www.dlproje.com