با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفی

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

انستیتو انفورماتیک فنی کار مرکز آموزش تعمیر و نصب ماشین های اداری و سخت افزار

بازدید مدیر کل محترم سازمان فنی و حرفه ای استان تهران از غرفه انستیتو انفورماتیک فنی کار

تهرانیان

در حاشیه نمایشگاه الکامپ مدیر کل فنی و حرفه ای استان تهران به همراه جانشین ریاست محترم سازمان فنی و حرفه ای کشور از غرفه انستیتو فنی کار بازدید نمودند و مدیریت شرکت را در راستای توسعه آموزش های فنی و حرفه ای راهنمایی نمودند . جناب دکتر تهرانیان بر لزوم تجهیز کارگاه های آموزشگاه های آزاد تاکیید نوده و تسهیلات سازمان را در خدمت آموزشگاه های آزاد خصوصا در زمینه مشاوره و راهنمایی دانستند .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آشنایی بیشتر با بازار کار