با اعطاء مدرک بین المللی فنی و حرفه ای | جهت دریافت وام و ارائه مدرک به اتحادیه های صنفی

ثبت نام  آنلاین    شهریه دوره ها 

انستیتو انفورماتیک فنی کار مرکز آموزش تعمیر و نصب ماشین های اداری و سخت افزار

استخدام (ویژه کارآموزان مجموعه)

انستیتو انفورماتیک فنی کار قصد دارد از میان کارآموزان سابق خود تعدادی از افراد مجرب و حرفه ای را دعوت به همکاری نماید 

شرایط : فعالیت مستمر در زمینه دوره آموزشی طی شده در مرکز

نداشتن موانع استخدامیو سکونت دایمی در تهران

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آشنایی بیشتر با بازار کار